Sök

Källsortering och återvinning

Allt som produceras blir förr eller senare avfall. För att hushålla med våra resurser, både råvaror och energi, är det viktigt med återvinning. Och för att avfall ska kunna återvinnas måste det sorteras.

 • Tidningar - lämnas på en återvinningsstation eller återvinningscentral
 • Pappersförpackningar - lämnas på en återvinningsstation eller återvinningscentral
 • Wellpapp - sorteras med pappersförpackningar. Wellpapp kan även lämnas separat på Visby återvinningscentral.
 • Metallförpackningar - lämnas på en återvinningsstation eller återvinningscentral
 • Plastförpackningar - lämnas på en återvinningsstation eller återvinningscentral
 • Glasförpackningar - lämnas på en återvinningsstation, återvinningscentral eller behållare (glasigloo) vid livsmedelsbutik
 • PET-flaskor, returburkar med pant - lämnas till butik eller på Visby återvinningscentral (läs mer om PantaMera Express)
 • Elavfall och batterier - elektriska produkter (produkter med sladd eller batteri), ljuskällor och batterier lämnas på en återvinningscentral eller i butik som säljer elektriska produkter
 • Läkemedel - oavsett var man inhandlat sina läkemedel tar alla apotek emot överblivna läkemedel
 • Bildäck - lämnas till däckverkstad eller återförsäljare, oavsett om man köper nya däck eller inte

Dags- och veckotidningar, tidskrifter, reklam, broschyrer, telefonkataloger, trycksaker samt kontorspapper - Allt som man kan bläddra och läsa i kan lämnas. Även pocketböcker går alldeles utmärkt att lämna. Böcker med hårda omslag ingår inte i insamlingen.

OBS! Ej kuvert - alla kuvert läggs i hushållssoporna.

Var?

Lämna i behållare för tidningar på en återvinningsstation eller återvinningscentral.

Vad händer när vi sorterat?

Tidningarna skickas till ett pappersbruk där de blir till råvara för tillverkning av nya tidningar och papper.

Kartonger, omslagspapper, mjölkpaket, juiceförpackningar, mjölpåsar, tvättmedelspaket, wellpapp, papperskassar och liknande är exempel på pappersförpackningar.

Hur?

Rengör förpackningen från eventuella matrester och låt den torka innan du lägger den bland källsorterade pappersförpackningar. Det behövs inte mycket vatten men använd t.ex. vattnet efter disken för att spara på vatten.

Består förpackningen av flera material som är lätt att sära på, sortera då vart och ett för sig. Ett cornflakespaket består t.ex. av en plastpåse (= plastförpackning) samt en kartong (= pappersförpackning). Går inte papper och plast att skilja på, t.ex. ett juicepaket, går pappersförpackningen ändå att återvinna. Vik ihop och platta till förpackningarna så de blir mindre skrymmande. Lägg flera mindre förpackningar i en större. Dela på större kartonger.

Tänk på att förpackningen ska innehålla minst 50 procent papper för att sorteras som en pappersförpackning.

Var?

Lämna sorterade pappersförpackningar på en återvinningsstation eller återvinningscentral.

Vad händer när vi sorterat?

Pappersförpackningar skickas till pappersbruket Fiskeby Board i Norrköping och blir nya pappersförpackningar

Förpackningnar av både hård och mjuk plast. Dunkar, burkar, flaskor, plastpåsar, plastfolie och liknande förpackningar av plast. Du kan även lämna frigolit till plastinsamlingen.

Hur?

Skölj ur och rengör plastförpackningen. Det behövs inte mycket vatten men använd t.ex.vattnet efter disken för att spara på vattnet. Plocka bort sådant som inte är av plast och lägg dessa delar där de hör hemma t.ex. metallhandtag läggs bland metallförpackningarna.

Var?

Plastförpackningar lämnas på en återvinningsstation eller återvinningscentral.

Vad händer när vi sorterat?

Alla insamlade plastförpackningar transporteras till återvinningsanläggningar där de sorteras och blir råvara till nya plastprodukter. Rejekt som inte går att materialåtervinna, upp till ca 20 procent av materialet, levereras till Cementa i Slite där det förbränns.

Alla förpackningar och delar av förpackningar som är av metall exempelvis konservburkar, kaviartuber, aluminiumfolie, lock, kapsyler och liknande ska lämnas.

Hur?

Rengör metallförpackningen från ev. matrester. Det behövs inte mycket vatten men använd t.ex. vattnet efter disken för att spara på vattnet. Ta bort delar som är av annat material t.ex. plast och sortera för sig. Är förpackningen svår att rengöra, t.ex. kaviartuben, då låter du korken sitta kvar. Tryck ihop de förpackningar som går att göra mindre. Vik in vassa lock och kanter.

Tänk på - endast förpackningar av plåt eller aluminium bland metallförpackningarna. Husgeråd och andra prylar av metall som inte är en förpackning, kan lämnas som metallskrot på en återvinningscentral.

Färgburkar och burkar som innehållit lim och lack går också att lämna om de är torra och tömda på sitt innehåll (pensel- och spackelrena) samt locket avtaget. Om de innehåller rester skall de lämnas till en miljöstation, se avsnittet farligt avfall.

Var?

Lämna på en återvinningsstation eller återvinningscentral.

Vad händer när vi sorterat?

Metallförpackningarna skickas först till en anläggning i Tranås för sortering i aluminium och stålplåt. Metallen används som råvara i stål- och aluminiumverk och blir till nya produkter som till exempel däckfälgar och motordelar.

Glasförpackningar som innehållit t ex livsmedel, drycker eller liknande går utmärkt att lämna. Både glasburkar och glasflaskor.

Hur?

Rengör glasförpackningen från matrester och drycker. Det behövs inte mycket vatten men använd t.ex. vattnet efter disken för att spara på vattnet.

Tänk på att skilja på färgat och ofärgat glas och lägg i rätt behållare.

Endast glasförpackningar i glasinsamlingen. Sortera bort korkar och lock, plast- och papperskassar. Plastkorkar läggs bland plastförpackningarna. Plåtlock och kapsyler bland metallförpackningarna.

Lägg inte porslin, keramik, kristall, spegelglas, fönsterglas, glödlampor eller andra ljuskällor bland det återvinningsbara förpackningsglaset. Och tänk på att glasförpackningar med pant lämnas i en butik.

Var?

Insamlingsehållare för glas finns vid alla återvinningscentraler, återvinningsstationer och en del livsmedelsaffärer.

Vad händer när vi sorterat?

Glaset skickas till Svensk Glasåtervinning AB i Hammar och blir nytt glas och isoleringsmaterial.

Vitvaror såsom kyl- frysmöbler, spisar, tvättmaskiner och liknande ingår i elavfall som lämnas på en återvinningscentral.

När du köper en ny produkt kan du även lämna den gamla till butiken.

Vad händer när vi sorterat?

Skickas till olika anläggningar för sortering och förbehandling innan återvinning av material. Freon från gamla kylmöbler destrueras.

Allt med sladd eller batteri samt ljuskällor från hushållen sorteras som elavfall, t.ex. vitvaror och hushållsmaskiner, glödlampor, lysrör och lågenergilampor. Lämnas utan avgift på återvinningscentralen.

Alla miljöfarliga ämnen måste tas om hand. Kasserade elprodukter som samlas in skickas till särskilda förbehandlingsanläggningar. När de miljöfarliga ämnena är borttagna kan metalldelarna återvinnas. Dessa skickas till smältverk där man framställer koppar, aluminium och järn att använda i nya produkter. En del elprodukter innehåller små mängder ädelmetaller som också återvinns. Plast och andra material går till energiutvinning.

Hur?

Alla elprodukter ska samlas in för återvinning – inget får slängas i soporna!

Var?

Hushållsprodukter lämnas på en återvinningscentral. Du kan också lämna uttjänta elprodukter till en butik som säljer elprodukter.

Vad händer när vi sorterat?

Eftersom elprodukter, ljuskällor och batterier omfattas av ett så kallat producentansvar, ser producenterna till att det som samlas in på återvinningscentralen hämtas och återvinns.

Med grovsopor menas skrymmande avfall som inte ryms i den vanliga sopbehållaren. T.ex. trädgårdsavfall, kasserade möbler, cyklar, barnvagnar och andra prylar.

Till grovsopor räknas exempelvis inte bygg- och rivningsavfall samt fasta installationer som värmepannor. Detta avfall kan hanteras av en avfallsentreprenör som har tillstånd för hanteringen.

Hur?

För att avfallet ska kunna återvinnas ska det sorteras så långt som möjligt i följande.

 • Ris och grenar
 • Trädgårdsavfall, komposterbart
 • Jord
 • Sten, betong, tegel, sanitetsporslin m.m.
 • Gips och isolering
 • Trä, rent flisbart
 • Trä, målat eller behandlat, tryckimpregnerat för sig
 • Textil
 • Metaller
 • Elavfall t.ex. vitvaror, elektronik, armaturer

Övrigt grovavfall lämnas för sig. På återvinningscentralen tas en avgift ut enligt gällande taxa för att lämna grovavfall utom för elavfall, metall, textil, trädgårdsavfall, ris och grenar samt rent, flisbart träavfall.

Var?

Grovavfall kan lämnas på alla återvinningscentraler.

Sorteringsanvisningar och -dekaler

Sorteringsanvisningar och dekaler för utskrift.

Kundtjänst

Visborgsallén 19

62181 Visby

Telefontid måndag–fredag klockan 07.00–17.00

Chatt
Vår chatt är öppen helgfria vardagar klockan 07.00–17.00.
I chatten kan du få svar på enklare frågor av vår kundtjänst.

Undvik att nämna känsliga personuppgifter i chatten.

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 februari 2024
Dela sidan

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt