Sök

Kompostering av hushållsavfall

På Gotland är kompostering av trädgårdsavfall och köksavfall tillåtet inom den egna fastigheten om det kan ske utan olägenheter för omgivningen. Man kan även kompostera på en arbetsplats.

För kompostering av matavfall ska en anmälan göras till miljö- och byggnämnden innan komposteringen påbörjas. Avgift tas ut för handläggning av ärendet enligt gällande taxa.

Kompostera köksavfall

För att kompostera köksavfall som matrester, kaffesump, skal med mera krävs en sluten men ventilerad behållare. Den skall vara konstruerad så att skadedjur inte kan ta sig in. Ett finmaskigt metallnät som placeras under behållaren och en bit upp på kanterna är ett lämpligt skydd mot möss och råttor.

Placering och skötsel

Komposten måste skötas och placeras på ett sådant sätt att olägenheter inte uppkommer, i synnerhet om du bor i ett tätbebyggt område. Kompostbehållaren bör ej placeras för nära en grannfastighet eller vattentäkt.

Det som behövs för att kompostprocessen ska komma igång är syre, näring, värme och fukt.

Några tips vid kompostering av hushållsavfall:

  • Rör om komposten då och då, så att god syretillförsel erhålls.
  • Rätt fuktighet är viktigt. För mycket fukt ger syrebrist och dålig lukt.
  • Strömaterial hjälper till att behålla fukten. Finns det myror i komposten tyder det däremot på att komposten är för torr.
  • Kolrikt material behöver tillföras. Exempelvis sågdus, malda torra kvistar eller halm. En lämplig dosering är 1 liter strö på 3 liter kompostmaterial.
  • Kompostmaterialet ska vara finfördelat eftersom allt för stora bitar hämmar kompostprocessen.
  • Om flugor finns i komposten, täck med strömaterial.

Kontakta Region Gotland

Kundtjänst

Visborgsallén 19

62181 Visby

Telefontid måndag–fredag klockan 07.00–17.00

Chatt
Vår chatt är öppen helgfria vardagar klockan 07.00–17.00.
I chatten kan du få svar på enklare frågor av vår kundtjänst.

Undvik att nämna känsliga personuppgifter i chatten.

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 april 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00