Sök

Avfall och återvinning

Sophämtning är en del av vardagen som måste fungera året runt. När du sorterar dina sopor sparar du på jordens resurser. Region Gotland ansvarar för att ditt hushållsavfall blir hämtat och återvunnet. På Gotland sorteras matavfallet ut och blir till biogas.

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00