Sök

Farligt avfall

Farligt avfall är det viktigaste avfallet att sortera och ta hand om på rätt sätt. Mängden är ofta liten men det farliga avfallet gör störst skada om det hamnar på fel ställe. Ett par gamla burkar målarfärg och en skvätt spillolja, det kan väl inte vara så farligt att slänga i soptunnan? Eller den gamla medicinflaskan, gör väl inget om jag häller ut i toaletten, det är ju så lite. Men en skvätt här och en skvätt där blir mycket totalt.

Exempel på farligt avfall

 • Oljeavfall
 • Rengöringsmedel och lösningsmedel, som tinner, lacknafta, fotogen, T-sprit och aceton
 • Färg- och lackrester
 • Lim
 • Bekämpningsmedel mot ogräs och ohyra
 • Fotokemikalier
 • Sprayflaskor
 • Kvicksilverhaltigt avfall, som termometrar, barometrar och lysrör
 • Batterier, alla batterier från småbatterier till startbatterier
 • Syror eller alkalier, som saltsyra, batterisyra och kaustiksoda

Miljöstationer

Det farliga avfallet lämnas vid miljöstationerna som finns på Region Gotlands återvinningscentraler. Miljöstationerna är endast till för privatpersoner som lämnar farligt avfall från hushåll.

Lämna avfallet väl förpackat helst i orginalförpackningen. Om du lämnar avfallet i annan förpackning, märk det tydligt. Blanda inte olika typer av avfall i samma förpackning. Lämna ditt farliga avfall på avsedd plats eller enligt personalens instruktioner. Fråga personalen om du är osäker på hur du ska göra.

Asbest

Avfall innehållande asbest (vikt max 15 kg och längd max 1,20 m) kan lämnas på Region Gotlands återvinningscentraler som farligt avfall. Större mängder (över 15 kg eller över 1,20 m) ska lämnas till en privat utförare. Sök på exempelvis Eniro (Gula sidorna). Läs gärna arbetsmiljöverkets information om hantering av asbest på www.av.se

 • Kontakta alltid personalen på återvinningscentralen innan du lämnar ditt avfall.
 • Asbestavfall måste vara väl förpackat i plast. Använd gärna så kallad byggplast (0,2 mm) och tejpa ihop den.
 • Det inplastade avfallet ska vara tydligt märkt med texten ”ASBEST”.
 • Asbest lämnas på anvisad plats på återvinningscentralen.
 • Tänk på att avfallet inte kan vara för tungt eller skrymmande då du själv som avlämnare placerar det på anvisad plats.
 • Är materialet inte tillräckligt inplastat kan det inte tas emot.

Läckande eller trasiga förpackningar innebär risker för dig och personalen.

Företag

Företag hänvisas till avfallsentreprenören som hanterar farligt avfall från företag. För information om öppettider och avlämning i Visby, Skarphällsgatan 16. Telefon 0498-21 64 15.

Vad händer när vi sorterat?

Insamlat farligt avfall sorteras och förpackas för transport till anläggning för behandling av farligt avfall. Olika typer av farligt avfall hanteras vid olika mottagaranläggningar.

Kontakta Region Gotland

Kundtjänst

Visborgsallén 19

62181 Visby

Telefontid måndag–fredag klockan 07.00–17.00

Chatt
Vår chatt är öppen helgfria vardagar klockan 07.00–17.00.
I chatten kan du få svar på enklare frågor av vår kundtjänst.

Undvik att nämna känsliga personuppgifter i chatten.

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 april 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt