Gå till startsidan
Gå till startsidan
Sök

Så gör du en ansökan

Här hittar du information om hur du gör en ansökan om grävtillstånd och trafikanordningsplan.

Du ansöker om tillstånd att få gräva i gata, väg eller allmän mark på Region Gotlands webbplats. Ansökan görs via Region Gotlands e-tjänst. Du som ska ansöka om grävtillstånd och TA-plan kan läsa mer om villkoren för dessa på regionens mark på Region Gotlands webbplats.

Du som ska ansökan om grävtillstånd eller TA-plan måste ha grundläggande kompetens och ha genomgått grundutbildning om ”arbete på väg”.

Se till att du när du gör din ansökan om tillstånd är noggrann och tydlig. Informationen du anger ska vara förståelig även för andra parter som tar del av din ansökan utöver handläggaren, så som räddningstjänst och polisen.

Ansök i god tid

Tänk på att ansöka om tillstånd i god tid. Vill två aktörer agera på samma plats, är det den som ansöker först som också får tillståndet. I kartan i vår e-tjänst ser du om något är på gång. Ta även kontakt med andra aktörer för att samordna era verksamheter.

Var noggrann

Du som ansöker om tillstånd måste vara noggrann och tydlig i din ansökan. Informationen du anger ska vara försåtlig för andra parter som tar del av din ansökan utöver handläggaren. Detta gäller främst för aktörer som kommer påverkas av ditt arbete, så som räddningstjänst och polisen.

Så lång tid tar det

Grävtillstånd och TA-plan ska vara inskickad senast 15 arbetsdagar innan planerat arbete. Andra tillstånds handläggningstider kan variera.

Tänk på att en professionellt upprättad ansökan med tydliga beskrivningar och tydliga skisser över anvisningarna, ger oss goda förutsättningar för en snabb och smidig handläggning. Handläggningstiden är 15 arbetsdagar om ansökan är tydlig och komplett.

När du får svar på din ansökan

Läs noga igenom beslutet om godkännande av ta-plan och grävtillstånd när du får tillbaka din granskade ansökan. Det är viktigt att ni följer de direktiv som står listade i godkännandet.

Övriga tillstånd

Ska du utföra ditt arbete i naturreservat, vattenskyddsområde, vid fornminnen eller dylikt kan det krävas ytterligare tillstånd. Du behöver därför alltid kontrollera om ditt arbete utförs under särskilda förhållanden när du ansöker om tillstånd.

Ansöka om en generell TA-plan

  1. Skapa ett ärende för TA-plan i Region Gotlands e-tjänst.
  2. Döp ditt ärende till "Generell TA-plan".
  3. Skapa flera exempel på TA-planer som du vill ska ingå i din generella TA-plan. Döp varje exempel så att man lätt kan hänvisa till dem.
  4. Bifoga alla exemplen i ditt ärende.

Anmäla ett arbete som utgår från en generell TA-plan

För att anmäla ett arbete som utgår från en generell TA-plan tar du kontakt med kundtjänst på teknikförvaltningen.

(kundtjanst.teknik­forvaltningen@gotland.se)

0498-26 90 00 (knappval 4)

Du behöver i anmälan ange:

  • Starttid för arbetet
  • Platsen för arbetet
  • Vilken TA-plan du kommer utgå ifrån
  • Sluttid för arbetet.

Fråga: Hur skapar jag en TA-plan?

Svar: Du skapar TA-planen via vår ansökningstjänst. Läs noga igenom villkoren innan du söker.

https://etjanst.gotland.se/oversikt/overview/1027

Fråga: Det går inte att logga in.

Svar: Prova att rensa kakor i webbläsaren, hjälper detta inte kontrollera att Caps lock inte är påslaget. Kvarstår problemet skicka ett mejl till: gis@gotland.se

Fråga: Kartan fungerar inte.

Svar: Skicka ett mejl till: gis@gotland.se

Fråga: Det går inte att skicka in ansökan.

Svar: Rensa kakor i webbläsaren. Löser inte detta problemet och en felkod uppstår, ta en skärmbild och skicka in den till: gis@gotland.se

Fråga: Jag har problem med att utföra min ansökan i E-tjänsten?

Svar: Ibland kan problemet lösas om man rensar cookies. Löser inte detta problemet kontakta handläggare via mejl till: gravtillstand.ta-plan@gotland.se

Fråga: Går det att göra en ändring i ett inskickat ärende?

Svar: Om ditt ärende inte fått en handläggare tilldelad så kan du fortfarande ändra i ärendet. Om en handläggare har blivit tilldelad ditt ärende mailar du till: gravtillstand.ta-plan@gotland.se så kan handläggaren öppna upp ärendet för komplettering.

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Saknar du specifika kontaktuppgifter kan du alltid ringa eller skicka e-post så hjälper vi dig att nå rätt person eller verksamhet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 juli 2024