Gå till startsidan
Gå till startsidan
Sök

Grävtillståndets och trafikanordningsplanens innehåll

Här får du information om vad en ansökan om grävtillstånd och TA-plan ska innehålla.

Grävtillståndets innehåll

Ett grävtillstånd ansöker du om via Region Gotlands e-tjänst. Du som ansöker om ett grävtillstånd ska minst ha grundläggande kompetens och ha genomgått grundutbildning om ”arbete på väg”.

I ansökan ska det framgå:

 • vad grävningsarbetet omfattar
 • Vart grävningsarbetet ska utföras
 • Varför grävningsarbetet ska utföras
 • Ansvarig personal
 • När grävningen kommer att ske.

Är det Region Gotland som är beställare eller projektägare ska den förvaltning eller person som gjort beställningen anges i ansökan.

Trafikanordningsplanens innehåll

TA-planen upprättas av den sökande och ska bestå av minst en ritning eller karta där det framgår på vilket sätt trafikanordningar kommer att användas. Du som ansöker om en TA-plan ska minst ha grundläggande kompetens och ha genomgått grundutbildning om ”arbete på väg”.

I TA-planen ska det med linjer visas hur de olika trafikantgrupperna ska passera igenom eller förbi arbetsområdet.

En tydligt ritad TA-plan ska innehålla:

 • Vägmärken, all skyltning ska vara tydlig och i färg
 • Trafikanordningar
 • Omledningar
 • Olika etapper av arbetet
 • Avstängningar
 • Informationsskyltar
 • Måttsatta vägbredder
 • Utplacering av arbetsfordon
 • Upplag (kabelvindor, ledingrör m.m.)
 • Arbetsbodar
 • Containrar

Samma riktlinjer gäller för gator och vägar samt för gång- och cykelbana. TA-planen ska vara ritad så att den är lätt att orientera sig på. På kartbilder ska ledningar inte vara inritade, då dessa kan medföra feltolkningar.

En tydlig TA-plan ska också innehålla uppgifter om bland annat:

 • Ansvarig utförare
 • Plats för arbetet
 • Trafikföringen under arbetet
 • Säkerhetsanordning
 • Återstående bredd av gata, gång- eller cykelbana
 • Datum och tider för arbetets start och slut
 • Namn och kontaktinformation till platsansvarig och utmärkningsansvarig.

Hänsyn ska tas till alla trafikanter i trafikanordningsplanen, men framkomligheten ska prioriteras för:

 • Gång- och cykeltrafik
 • Kollektivtrafik
 • Personer med funktionsnedsättning
 • Boende intill vägen.

Andra trafikanter att ta hänsyn till är:

 • Biltrafik
 • Byggtrafik
 • Distributionstrafik
 • Tung trafik
 • Utryckningstrafik.

 • Typ av gata
 • Trafikvolym
 • Arbetets plats
 • Arbetets omfattning
 • Arbetets tidsåtgång
 • Berörda fastighetsägare
 • Kollektivtrafik
 • Utryckningstrafik
 • Renhållningen.

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Saknar du specifika kontaktuppgifter kan du alltid ringa eller skicka e-post så hjälper vi dig att nå rätt person eller verksamhet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 juni 2024