Kontakt

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Levnadsvanor

Levnadsvanor är vanor som har stor betydelse för vår hälsa. Hur vi äter, dricker och rör på oss spelar roll för hur vi mår både fysiskt och psykiskt.

Våra levnadsvanor påverkas av kultur, tradition, ålder, intresse, livshändelser och varierar med ekonomiska villkor, arbetslöshet och social position.

Vi kan också själva påverka, och när det behövs, förbättra våra levnadsvanor. I hälso-och sjukvården finns möjligheter att få stöd till förändring.

Det finns effektiva metoder som erbjuds för att stödja patienter att främja goda levnadsvanor i enlighet med Nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen 2018.).

I riktlinjerna och i gällande vårdprogram om levnadsvanor beskrivs metoder och stöd med fokus på de fyra levnadsvanorna som har störst betydelse för hälsan: tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

Till vänster på den här sidan finner du mer information och råd om att främja goda levnadsvanor.

Länkar