Sök

Tobak och nikotinprodukter

Sedan 80-talet har många svenskar slutat röka. Trots detta är rökning fortfarande en ledande faktor för sjukdom och död i Sverige, särskilt kopplat till hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och lungsjukdomar.

Tidig debut i rökning ökar risken ytterligare. Tidig debut av rökning ökar också risken för att utveckla andra beroenden, till exempel av alkohol. Olika grupper i samhället röker och snusar olika mycket, vilket bidrar till stora hälsoskillnader i befolkningen.

Passiv rökning negativ för hälsan

Att utsättas för andras tobaksrök påverkar också hälsan negativt. Personer som utsätts för passiv rökning inomhus men inte röker själva löper större risk att insjukna i kranskärlssjukdomar jämfört med de som inte gör det. Passiv rökning i Sverige bidrar till 5–10 fall av lungcancer samt ungefär 400 fall av hjärt- och kärlsjukdomar.

Tobakspreventivt arbete bland vuxna på Gotland

Råd och stöd i tobaksavvänjning ges hos de flesta vårdgivare. Visby lasarett har infört rökfri operation, det vill säga patienter som ska opereras ska vara tobaksfria en viss tid före samt efter operation. Andelen patienter som tillfrågas om tobaksvanor har ökat kraftigt. Regionen som arbetsgivare har infört rökfri arbetstid (ej snus).

Tobakspreventivt arbete bland unga på Gotland

För att nå det nationella målet om att halvera antalet unga under 18 år som börjar röka eller snusa, krävs ett förebyggande arbete med bred samverkan. Utvecklingsarbetet sker bland annat med ungdomsgårdarna, föreningslivet, polisen och föräldrar, vars engagemang i att påverka barns och ungdomars attityder till tobak och andra droger är viktigt.

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 maj 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt