Sök

Fysisk aktivitet

Vi mår bra av att röra på oss varje dag. Fysisk aktivitet, eller bristen på den, har många effekter på människors hälsa och på folkhälsan i stort.

Samhället idag motverkar ofta fysisk aktivitet genom minskade fysiska krav i arbetslivet och ny teknik som främjar en stillasittande livsstil. Brist på fysisk aktivitet är en riskfaktor för sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, fetma, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, psykisk ohälsa och vissa former av cancer. Som vuxen rekommenderas du att utföra någon form av måttligt ansträngande aktivitet i minst två och en halv till fem timmar varje vecka. All sorts träning räknas, även den du får genom vardagsaktiviteter.

Visste du att

  • Fysisk aktivitet minskar risken för infektionssjukdomar och kan kopplas till minskad dödlighet och insjuknande i influensa och lunginflammation. Att vara fysiskt aktiv är viktigt ur ett smittskyddsperspektiv.
  • Fysisk aktivitet gynnar inte bara den fysiska hälsan utan även den psykiska, både hos barn och vuxna.
  • Det är troligtvis den vardagliga fysiska aktiviteten som har störst påverkan på kroppsvikten. Enstaka besök på gymmet eller en idrottslektion är positivt men kompenserar inte för en i övrigt stillasittande vardag eller fritid.
  • Världshälsoorganisationens (WHO) riktlinjer för barn och ungas skärmtid anger att barn mellan 2-3 år ska ha max en timmes stillasittande skärmtid per dag. Många barn sitter stilla framför en skärm betydligt längre. Alla barn behöver vara fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag.
  • Små knep till rörelse varje dag är bra – hoppa på ett ben eller gör knäböj när du borstar tänderna.

Fysisk aktivitet är en del av våra levnadsvanor

Hur vi väljer att leva beror på våra kroppsliga förutsättningar, kunskap, socioekonomisk bakgrund, könstillhörighet, attityder med mera. Vi påverkas också av de förutsättningar som finns för hälsosamma levnadsvanor, såsom tillgången till trygga gång- och cykelvägar, avstånd till grönområden och lekplatser, fysisk rörelse i skolan eller friskvårdstimme på arbetsplatsen.

All rörelse räknas – Filmer och tips som hjälper dig

Ta del av Primärvårdens sjukgymnastmottagnings patientinformation. Här finns information om fysisk aktivitet och rörelse genom hela livet vid olika tillstånd, där vi vet att rörelse är receptet.

Rörelse och återhämtning i vardagen

Filmer för dig som vill få in mer rörelse i vardagen och fylla på med ny energi under arbetsdagen, mötet eller när det passar dig.

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 maj 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00