Sök

Matvanor

Att ha hälsosamma matvanor är ett av de bästa sätten att skydda sig mot dålig hälsa och sjukdomar.

Hälsosamma matvanor kännetecknas av ett högt intag av frukt, bär, grönsaker, fullkorn och fisk, samt ett lågt intag av rött kött och processade livsmedel med hög andel socker och salt. Vad vi väljer att äta påverkar även miljön och klimatet.

Hälsosamma matvanor minskar risken för en rad hälsoproblem, exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, fetma, typ 2-diabetes, stroke, sjukdomar i rörelseorganen, vissa cancerformer och även psykisk ohälsa. Beräkningar visar att 14 procent av alla dödsfall i Sverige skulle kunna förhindras eller senareläggas genom hälsosamma matvanor.

Matvanorna skiljer sig mellan olika grupper i befolkningen utifrån exempelvis kön, ålder, socioekonomi, funktionsvariation och geografi. Personer med längre utbildning äter mer hälsosamt än personer med kortare utbildning. Kön har också betydelse; kvinnor äter mer hälsosamt än män, och skillnaderna ses redan i tonåren. Konsumtionen av mat skiljer sig också åt mellan olika geografiska delar av landet. Allt detta leder till ojämlikhet i hälsa.

Mat och cancer

Hälsosamma matvanor skyddar mot uppkomsten av cancer. Cirka 1 500 personer dör i cancer varje år i Sverige på grund av dåliga matvanor. För att minska risken för cancer rekommenderas ökat intag av vissa typer av livsmedel och näringsämnen som fullkorn, baljväxter, frukt och grönt samt begränsning av energirika livsmedel som rött kött och behandlat kött, såsom charkprodukter. För att förebygga cancer är det viktigaste att hålla vikten om man är normalviktig eller gå ner i vikt om man är överviktig.

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 maj 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt