Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på människor i olika generationer

Anhörigstöd

Stöttar du någon i vardagen? Som anhörig har du rätt till eget stöd.
Det gäller både dig som barn och dig som vuxen.

Du kan vara anhörig till någon som har psykisk ohälsa, ett beroende, en funktionsnedsättning eller en sjukdom. Det kan vara dina föräldrar, dina syskon eller dina barn. Som anhörig tar du ett stort ansvar. Du behöver också stöd.


Aktuellt just nu: Anders Hansen till anhörigdagarna i höst
Hur kan jag ta hand om mig själv när livet känns tungt? Välkommen till en inspirerande föreläsning med läkaren och författaren Anders Hansen.

 

Många barn och ungdomar känner någon som har en sjukdom, en funktionsnedsättning, ett missbruk eller psykisk ohälsa. 
 

Familjestöd
Familjestödsenheten finns för barn och ungdomar/unga vuxna 0-21 år och deras föräldrar. Vi erbjuder stöd och vägledning, både i grupp och enskilt.
Det kan till exempel handa om att du har föräldrar med missbruk/beroende av alkohol/och eller andra droger. Eller kanske har du föräldrar med psykisk ohälsa eller som har separerat eller skiljt sig?


Barnsamtal
Du som lever i en familj där någon vuxen dricker för mycket, använder droger eller spelar om pengar på ett problematiskt sätt, har rätt till information, råd och stöd. Ett sådant stöd är barnsamtal inom Alkohol- och drogrådgivningen.

Anhörigstödet
Anhörigstödet finns för dig som är över 18 år och som stöttar en anhörig.

Alkohol- och drogrådgivningen
Familjen och andra anhöriga påverkas när någon dricker för mycket alkohol, använder andra droger eller har negativa konsekvenser av spel om pengar. På alkohol- och drogrådgivningen erbjuder vi anhöriga, både vuxna och barn, stöd för egen del.


MiniMaria
MiniMaria är en öppenvårdsmottagning för ungdomar upp till 24 år. Här kan både ungdomen och anhöriga få råd och hjälp. 

 

Familjestöd
Familjestödet finns för barn och ungdomar/unga vuxna 0-21 år och deras föräldrar. Vi erbjuder stöd och vägledning, både i grupp och enskilt.

 

Efterlevandelots
En efterlevandelots kan stötta personer med närstående som tagit sitt liv.

 

Stöd och avlösning
Du som är anhörig och hjälper och vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som har någon funktionsnedsättning har möjlighet till avlösning. Din närstående kan också ansöka om olika insatser.