Kontakt

Använd vår e-tjänst för att boka tid:
Länk till e-tjänst - anhörigstöd

Efter att du skickat in din förfrågan, kontaktar vi dig inom cirka en vecka för att boka tid.

Du kan också kontakta oss per e-post eller telefon:

E-post Anhörigstödet: anhorigstod@gotland.se 

Therese Funk, anhörigkonsulent & teamledare, Visby 
Telefon: 0498-20 46 31
E-post: therese.funk@gotland.se

Anna Wid, anhörigkonsulent Visby och norra Gotland 
Telefon: 0498-26 88 46
E-post: anna.wid02@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anhörigstöd för dig över 18 år

Känner du någon som är i behov av ditt stöd för att få vardagen att fungera? Du som är anhörig har rätt till eget stöd.

Har du en närstående eller vän som behöver din hjälp för att få vardagen att fungera? Du är inte ensam. Hos oss på anhörigstödet kan du få stöd genom enskilda samtal eller delta i grupp. 

Utifrån rådande Covid - 19 restriktioner erbjuder vi främst samtal via telefon eller videokontakt.  

Boka tid för samtal

Du som vill boka en tid för samtal använd vår e-tjänst. Klicka här för att komma till e-tjänsten 
 
Begränsad tillgänglighet under sommaren
Tar ni kontakt med anhörigstödet mellan 22-29 juni samt 9-13 augusti  får ni återkoppling inom 10 dagar. 

 

Film: Så kommunicerar du med en person med demenssjukdom (2,5 minuter)

 

Läs mer under flikarna nedan.

Vi erbjuder vägledande sorterande samtal där du får möjlighet att ventilera dina tankar. Du kan få samtal via telefon, Skype eller enskilt möte.


Vi kan informera om andra verksamheter som också erbjuder stöd till exempel Alkohol- och drogrådgivningen, Familjefrid eller Familjestödsenheten.

 

Citat från några deltagare:

"En ventil för att orka och kanske släppa taget lite..."

"Det har känts givande, tryggt och lärorikt!"

"Har fått mer kött på benen, hur lösa problem."

"Jag har fått fler perspektiv på min egen situation som anhörig och nya insikter."

 

Våra anhöriggrupper riktar sig till dig som är över 18 år.

Just nu erbjuder vi i första hand anhöriggrupp via video. Kontakta oss för intresseanmälan!


Anhöriggrupp för dig under 18 år
Det finns också anhöriggrupper för dig som är barn, ungdom eller ung vuxen.
Läs mer här: gotland.se/minimaria

Anhöriggrupp vid missbruk/beroende
Det finns också anhöriggrupper för dig som har någon närstående med missbruks- eller beroendeproblematik.

Läs mer här: gotland.se/adr

Flera stödgrupper, läs här: gotland.se/stödgrupper

Här kommer du att kunna se en informationsfilm från anhörigstödet. Filmen är under utveckling. 

Kostar det något?
- Nej, samtal och anhöriggrupp är kostnadsfritt

Behöver den jag hjälper ha en diagnos?
- Nej, personen du stödjer behöver inte ha en diagnos. 

Får min närstående följa med på samtal?
-  Vi ser helst att du kommer själv, då samtalet är till för dig och dina behov.  

Hur många samtal kan jag få?
- Vi utgår från dig och dina behov men en riktlinje är cirka 5 samtal. 

Har ni sekretess?
- Ja vi har tystnadsplikt och för inga journaler. 

 

Under uppbyggnad

Boka tid via e-tjänst 
Du som vill boka en tid för samtal använd vår e-tjänst. Klicka här för att komma till e-tjänsten

Vi återkopplar till dig inom cirka en vecka. 

 

Har du frågor kontakta oss

E-post:
anhorigstod@gotland.se
 

Therese Funk, anhörigkonsulent & teamledare, Visby
Telefon: 0498-20 46 31
E-post: therese.funk@gotland.se
 

Anna Widanhörigkonsulent  Visby och norra Gotland
Telefon: 0498-26 88 46
E-post: anna.wid02@gotland.se

 

 

Många barn och ungdomar känner någon som har en sjukdom, en funktionsnedsättning, ett missbruk eller psykisk ohälsa. 

Om du vill, kan du vara med i Tryggve Barn- och tonårsgrupper. Tryck här för att komma till Tryggve stödgrupper 

De finns för dig som är 8-12 år och 13-19 år. Grupperna är till för dig som;

  • har föräldrar med missbruk/beroende av alkohol/och eller andra droger
  • har föräldrar med psykisk ohälsa
  • har föräldrar som separerat eller skiljt sig

Habiliteringen i Visby erbjuder också syskongrupper för dig som har ett syskon med funktionsnedsättning. Kontakta habiliteringen för mer information, läs mer här.