Sök

Efterlevandelots

Hitta på sidan

Efterlevandelotsen ger stöd till dig med en närstående som tagit sitt liv.

Att mista en närstående som har tagit sitt liv innebär ofta svåra påfrestningar för dig som är efterlevande. Sorg och saknad blandas ofta med känslor av skuld och ilska på ett sätt som kan skilja sig från vanligt sorgearbete.

Att vara efterlevande till en person som tagit sitt liv kan ge högre risk för att själv drabbas av psykisk ohälsa och tankar om att inte vilja leva.

Du som har mist en närstående som har tagit sitt liv under det senaste året har möjlighet att ha återkommande kontakt med en efterlevandelots.

Du kan vara partner, förälder, syskon, barn eller annan person som stått den avlidna nära. Stödet är riktat till dig som är vuxen. Du kan också få information om stöd till barn.

Film: Tre efterlevande berättar

Podd om att vara efterlevande

Socialtjänsten på Gotland har en egen podcast. I det här avsnittet berättar Christine om hur det är att vara efterlevande:

Mer information om efterlevandelots

  • Efterlevandelots är ett riktat stöd till dig som vuxen efterlevande och folkbokförd på Gotland.
  • Om det finns efterlevande minderåriga i din familj eller nätverk finns det möjlighet för dig som vuxen att få vägledning till vilka verksamheter som kan stödja dig i dina frågor.
  • Du har möjlighet till kontakt med en lots som följer dig under ett år, enligt en individuellt upprättad plan.
  • Efterlevandelots erbjuds oavsett om den som du mist haft en kontakt med vården före dödsfallet eller inte.
  • Efterlevandelotsen har som uppgift att lyssna in dina behov, ge information och guida dig vidare till andra verksamheter och funktioner som kan vara hjälpsamma för dig.
  • Kontakten med efterlevandelotsen fortsätter parallellt med eventuellt andra insatser.
  • Efterlevandelotsen erbjuder inte behandlande samtal men kan vara dig behjälplig med vart du ska vända dig.

Efterlevandelotsen för ingen journal.

För dig som i tjänsten möter någon som kan behöva stöd av efterlevandelots finns en särskild e-tjänst. Se nedan.

Hjälp vid psykisk ohälsa

Ansök om efterlevandelots

Du ansöker om efterlevandelots via våra e-tjänster:

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Lämna synpunkter på vår nya webb

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 januari 2024
Dela sidan