Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild med murgröna i förgrunden och publik vid Almedalens scen i bakgrunden.

Region och demokrati

1971 bildade Gotland en kommun. Den 1 januari 2011 bytte Gotlands kommun namn till Region Gotland.

Gotland är även ett eget län, Sveriges minsta, med en länsstyrelse och en landshövding.

Gotland har drygt 61 000 invånare, varav omkring 26 000 bor i Visby. De största tätorterna förutom Visby är Hemse, Slite, Roma och Klintehamn.

2022-2026 styrs Region Gotland av Socialdemokraterna och Moderaterna.

Detta gör Region Gotland

Region Gotland ansvarar för socialtjänst, skolor, barn- och äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, räddningstjänst, planering av byggande, gator, vägar, vatten och avlopp med mera.

Region Gotland ansvarar även för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskola och kulturfrågor.

Region Gotland är också ansvarig för regionens utveckling vilket omfattar områden som näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige.

Region Gotlands vägledande värdeord är förtroende, omtanke och delaktighet.


Sveriges kommuner och regioners hemsida.

Hitta direkt