Sök

Diarium, allmänna handlingar och arkiv

Offentlighetsprincipen innebär att den som vill har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar. I diariet och regionarkivet kan du söka handlingar. Du kan även överklaga Region Gotlands beslut.