Sök

Regionens uppdrag och mål

Den 1 januari 2011 bytte Gotlands kommun namn till Region Gotland. Region Gotland har tre stora uppdrag som i andra delar av landet är fördelat på kommuner och regioner. Detta gör oss unika i landet.