Sök

Så kontaktar du oss

Hitta på sidan

Välkommen till Region Gotland! Vi svarar på frågor om våra verksamheter eller hjälper dig att komma i kontakt med rätt person.

Kontakta oss via telefon

Det finns flera sätt att få hjälp med de ärenden och frågor som har med våra verksamheter att göra.

Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se
Facebook: Region Gotland
Postadress: Region Gotland, förnamn, efternamn, förvaltning, 621 81 Visby.
Chatt: Du kan chatta med oss direkt på sidorna om kollektivtrafik, bygglov, avfall och skolskjuts.

Våra telefontider

Vecka 8 – 2024

 • Måndag 19 februari

  Måndag 19 februari

  07.00–17.00
 • Tisdag 20 februari

  Tisdag 20 februari

  07.00–17.00
 • Onsdag 21 februari

  Onsdag 21 februari

  07.00–17.00
 • Torsdag 22 februari

  Torsdag 22 februari

  07.00–17.00
 • Fredag 23 februari

  Fredag 23 februari

  07.00–17.00
 • Lördag 24 februari

  Lördag 24 februari

  Stängt
 • Söndag 25 februari

  Söndag 25 februari

  Stängt

Specifika frågor till kundtjänst – knappval

Råd om vård ring 1177

För råd om vård och avbokningar, ring 1177. Mer information och råd om vård finns på 1177.se.

Övriga frågor om sjukvården

För övriga frågor ring oss på 0498-26 90 00, knappval 1. Regionupplysningen hjälper dig att hitta rätt kontaktväg.

Samtalsbokning gör du till din vårdinrättning via tidsbokning.

Vid fara för liv

Vid fara för liv eller risk för livshotande tillstånd ring 112.

Ring oss på telefon 0498-26 90 00, knappval 2, eller skicka e-post på kundtjanst.teknik­forvaltningen@gotland.se.

Beställning av slamtömning kan även göras via talsvar.

Klart vatten (enskilda avlopp)

Ring oss direkt på telefon 0498-26 95 90 vardagar klockan 9.00–12.00, eller skicka e-post på klartvatten@gotland.se.

Ring oss på telefon 0498-26 90 00, knappval 3, eller skicka e-post på bygglov@gotland.se (alla ärenden).

Biljetter, tidtabeller och bussar

Har du frågor om biljettförsäljning, tidtabell, kvarglömda saker, driftsfrågor om bussar och skolskjuts ska du ringa 0498-20 49 00. Denna kundtjänst är öppen när bussarna är i trafik. Du kan också skicka e-post på info@gotlandskollektivtrafik.se.

Kundmottagningen på Visby busstation är öppen juni–augusti klockan 07.00–19.00 och september–maj vardagar klockan 08.00–17.00.

Läs mer på www.gotlandskollektivtrafik.se

Färdtjänst och övriga frågor

Ring oss på telefon 0498-26 90 00, knappval 5, om du har frågor om beslut, infrastruktur, övriga frågor och färdtjänst. Du kan också skicka e-post på kollektivtrafik@gotland.se eller chatta på vår sida om kollektivtrafiken.

Läs mer på www.gotland.se/kollektivtrafik

Du kan också skicka en felanmälan till kollektivtrafiken här

Övriga verksamheter exempelvis skola, kultur- och fritidsverksamhet, lokalbokning, omsorgs- och biståndsteam, hemtjänst, hemsjukvård mm.

Ring oss på telefon 0498-26 90 00, knappval 9. Regionupplysningen hjälper dig att hitta rätt kontaktväg.

Teletal, texttelefoni och bildtelefoni

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp av Post- och telestyrelsens (PTS) kostnadsfria samtalsförmedlande tjänster Texttelefoni.se, Teletal eller Bildtelefoni.net.

Kontakta oss via mejl

Varje nämnd eller förvaltning inom Region Gotland har en officiell e-postadress, kallad myndighetsbrevlåda, som bevakas av respektive förvaltnings registrator.

För att till exempel begära ut en allmän handling eller ställa en fråga vänder du dig till den förvaltning eller verksamhet som förvarar handlingen. Om du inte vet vem som ansvarar för din fråga kan du skicka e-post till regiongotland@gotland.se.

Tänk på att då du skickar in en fråga till oss så blir den automatiskt en allmän offentlig handling. Här kan du läsa mer om vad detta innebär.

Politiska organ

Barn- och utbildningsnämnden: registrator-bun@gotland.se

Gymnasie- och vuxenutbildningen: registrator-gvn@gotland.se

Hälso- och sjukvårdsnämnden: registrator-hsn@gotland.se

Miljö- och byggnadsnämnden: registrator-mbn@gotland.se

Patientnämnden: registrator-pan@gotland.se

Regionstyrelsen: registrator-rs@gotland.se

Regionstyrelsen (regionarkivets delar) regionarkivet@gotland.se

Socialnämnden: registrator-son@gotland.se

Tekniska nämnden: registrator-tn@gotland.se

Valnämnden: registrator_valnamnden@gotland.se

Överförmyndarnämnden: registrator-ofn@gotland.se

Här kan du läsa mer om allmänna handlingar.

Förvaltningar

Allmänna frågor: regiongotland@gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen: registrator-bun@gotland.se

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen: registrator-hsn@gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen: registrator-mbn@gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen: registrator-rs@gotland.se

Socialförvaltningen: registrator-son@gotland.se

Tekniska förvaltningen: kundtjanst.teknik­forvaltningen@gotland.se

Funktionsbrevlådor

Funktionsbrevlådor kompletterar myndighetsbrevlådorna. Varje funktionsbrevlåda har en tillsynsansvarig som tömmer och bevakar brevlådan, däremot skickas inte e-posten automatiskt till registrator för diarieföring.

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Lämna synpunkter på vår nya webb

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 februari 2024
Dela sidan