Sök

Ta kontakt med politiker

Du kan ta kontakt med ansvarig politiker för att till exempel lämna synpunkter och ställa frågor.

Här har vi listat kontaktinformation till samtliga politiker sorterat efter efternamn. I listan hittar du också respektive politikers partitillhörighet och vilket eller vilka politiska uppdrag som politikern har.

Aboulaich, Ayman (M) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
073-944 99 09, ayman.aboulaich@gotland.se

Admundsen, Angelica (S) Hemse
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
angelica.amundsen01@gotland.se

Ahlgren, Yvonne (C) Visby
Patientnämnden; vice ordförande
070-459 01 04, yvonne.ahlgren@gotland.se

Ahlin, Eva (C) Mästerby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Hälso- och sjukvårdsnämnden; 2:e vice ordförande
eva.ahlin@gotland.se

Almgren, Tuss (C) Visby
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
tuss.almgren@gotland.se

Alsaleh, Nawal (V)
Socialnämnden; ersättare
nawal.alsaleh01@edu.gotland.se

Alstäde, Maria (S), Sanda
Regionfullmäktige; ersättare
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
073-598 06 42, maria.alstade@gotland.se

Akyüz, Aydin (M) Visby
Regionfullmäktige, ersättare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
aydin.akyuz@edu.gotland.se

Alkatea, Adulalim (C), Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
076-924 52 23, abdulalim.alkatea01@gotland.se

Andersson, Agne (S), Visby
Revisor
070-308 02 01, agne.andersson@gotland.se

Andersson, Anna (C) Levide
Regionfullmäktige; ledamot
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; 2:e vice ordförande
070-848-36 96 anna.andersson03@edu.gotland.se

Andersson, Britt (S) Östergarn
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
070-660 96 36, britt.andersson@gotland.se

Andersson, Charlotte (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Socialnämnden; ledamot
070-657 03 07, charlotte.andersson01@gotland.se

Andersson, Torsten (S) Katthammarsvik
Miljö- och byggnämnden; ersättare
torsten.andersson@gotland.se

Andersson, Ylva (C) Träkumla
Överförmyndarnämnden; ersättare
073-905 05 40, ylva.andersson01@gotland.se

Andrén, Cecilia (S) Fröjel
Miljö- och byggnämnden; ersättare
cecilia.andren@gotland.se

Angerud, Hanna (MP) Fröjel
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
hanna.angerud@gotland.se

Ansarfwe, Katrina (S) Klintehamn
Regionfullmäktige, ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
076-321 18 22, katrina.ansarfwe@gotland.se

Asplund, Johan (KD) Sproge
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
070-810 19 19, johan.asplund@gotland.se

Arfvidson, Maya (MP) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
maya.arfvidson02@gotland.se


 

Backlund, Carin (M) Visby
Revisor; vice ordförande
073-600 13 17, carin.backlund@gotland.se

Barnard, Ingela (V) Lärbro
Valnämnden; ledamot
fam_barnard@yahoo.se

Barnard, Peter (V) Hangvar
Regionfullmäktige; ledamot
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
076-815 41 25, peter.barnard01@gotland.se

Bauer, Annamaria (V) Väte
Regionfullmäktige; ledamot
070-071 33 99, annamaria.bauer01@gotland.se

Bendelin, Börje (C) Väte
Valnämnden; ersättare
070-399 00 97, borje.bendelin@gotland.se

Bendelin, Ylva (S) Guldrupe
miljö- och byggnämnden; ersättare
ylva.bendelin@gotland.se

Benneck, Lars-Erik (M) Västerhejde
Tekniska nämnden; ersättare
076-806 64 00, lars-erik.benneck@gotland.se

Benneck, Margareta (M) Västerhejde
Socialnämnden; ledamot
Valnämnden; ledamot
072-727 81 86, margareta.benneck@gotland.se

Benzler, Jörgen (V) Sjonhem
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen ersättare
070-447 78 92, jorgen.benzler@edu.gotland.se

Berg, Marina (S) Atlingbo
Regionfullmäktige; ersättare
Tekniska nämnden; ledamot
070-864 37 76, marina.berg@gotland.se

Berggren, Leiph (L) Visby
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
leiph.berggren@gotland.se

Berglund, Hans (C) Visby
Barn- och utbildningsnämnden; 2:e vice ordförande
hans.berglund@gotland.se

Björk, Peter (S) Slite
Regionfullmäktige; ersättare
peter.bjork@gotland.se

Björkman, Bo (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
070-386 75 66, bo.bjorkman@gotland.se

Blad, Mikael (M) Rute
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Hälso- och sjukvårdsnämnden; 1:e vice ordförande
073-620 60 04, mikael.blad@gotland.se

Boberg, Karl-Johan (C) Stenkyrka
Regionfullmäktige; ledamot
Miljö- och byggnämnden; ledamot
070-759 80 64, karl-johan.boberg@gotland.se

Bogsjö, Helena (S) Lärbro
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Socialnämnden; ledamot
070-6431913, helena.bogsjo@gotland.se

Bogsjö, Mikael (S) Lärbro
Regionfullmäktige; ersättare
Valnämnden; ersättare
mikael.bogsjo@gotland.se

Bolin, Pehr (M) Visby
Socialnämnden; ersättare
pehr.bolin@gotland.se

Bondesson, Mats (C) Dalhem
Valnämnden; ledamot
070-575 08 17, mats.bondeson@telia.com

Broander, Kjell (M) Fårö
Regionfullmäktige; ledamot
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
070-766 86 60, kjell.broander@gotland.se

Broén, Lena (S) Visby
Regionstyrelsen; ersättare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; 1:e vice ordförande
lena.broen01@gotland.se

Brozén, Frans (L) Fårö
Regionfullmäktige; ledamot
Socialnämnden; ersättare
070-681 56 64, frans.brozen@gotland.se

Bäckström, Erik (S) Stånga
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
erik.backstrom@gotland.se

Carlberg, Niklas (M) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Miljö- och byggnämnden; ersättare
070-941 56 14, niklas.carlberg01@gotland.se

Carlgren, Saga (V) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Regionråd i opposition 50 %
070-447 68 13, saga.carlgren@gotland.se

Carlsson, Camilla (S) Visby
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
camilla.carlsson01@gotland.se

Cedergren Onsjö, Berit (M) Fröjel
Regionfullmäktige; ersättare
Patientnämnden; ledamot
070-779 04 08, berit.cedergren-onsjo@gotland.se

Challnius, Michaela (M) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
michaela.challnius@gotland.se

Coughlin Sjögren, Helen (S) Lärbro
Regionfullmäktige; ledamot
Socialnämnden; ersättare
helen.coughlin-sjogren01@edu.gotland.se

Dahlberg, Alexandra (S) Visby
Tekniska nämnden; ledamot
alexandra.dahlberg01@gotland.se

Dahlström, Björn (C) Lärbro
Regionfullmäktige; ledamot
070-534 05 44, bjorn.dahlstrom@gotland.se

Dahlström, Zita (M) Visby
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
angelice-cia-zita.dahlstrom@gotland.se

 

Edman, Per (V) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Tekniska nämnden; ledamot
070-957 42 81, per.edman@gotland.se

Eklund, Anna (L) Visby
Regionstyrelsen; ersättare
anna.eklund@gotland.se

Ekström, Magnus (S) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Socialnämnden; ledamot
070-320 03 11, magnus.ekstrom@gotland.se

Eneqvist, Greger (S) Stånga
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Tekniska nämnden; 1: vice ordförande
070-358 03 90, greger.eneqvist@gotland.se

Engelbrektsson, Lars (SD) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Miljö- och byggnämnden; ledamot
070-842 25 69, lars.engelbrektsson@gotland.se

Engelhardt, Christer (S) Visby
Regionfullmäktige, 1: vice ordförande
070-206 73 10, christer.engelhardt@gotland.se

Engström, Eva (C) Visby
Regionfullmäktige, ersättare
073-837 49 15, eva.engstrom05@gotland.se

Engström, Ingrid (C) Grötlingbo
Regionfullmäktige, ersättare
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
070-818 02 42, ingrid.engstrom01@gotland.se

Ericsson, Håkan (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Socialnämnden; ordförande
076-010 04 68, hakan.ericsson@gotland.se

Eriksson, Lennart (S) Stånga
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
lennart.eriksson@gotland.se

Eskelund, Urban (MP) Tofta
Valnämnden; ersättare
070-236 46 99, urbantofta@live.se

Feldt, Magdalena (S) Linde
Tekniska nämnden; ersättare
magdalena.feldt@gotland.se

Fohlin, Meit (S) Eskelhem
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ordförande
Regionråd 100 %
073-765 84 63, meit.fohlin@gotland.se

Friberg Hansson, Aino (S) Väskinde
Regionfullmäktige; ledamot
070-993 66 62, aino.friberg-hansson@gotland.se

Gadestam, Åsa (MP) Burgsvik
Socialnämnden; ersättare
asa.gadestam@gotland.se

Gahne, Niklas (C) Roma
Miljö- och byggnämnden; ersättare
070-756 19 99, niklas.gahne01@gotland.se

Gahne, Ulf (C) Roma
Tekniska nämnden; 2:e vice ordförande
ulf.gahne@gotland.se

Gahnström, Eva (C) Bro
Regionfullmäktige; ersättare
Tekniska nämnden; ledamot
070-697 52 02, eva.gahnstrom@edu.gotland.se

Gandborg, Ulf (SD) Eskelhem
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
Tekniska nämnden; ersättare
ulf-peter.gandborg@gotland.se

Gardell, Tommy (S) Västerhejde
Regionfullmäktige; ledamot
070-447 79 15, tommy.gardell@gotland.se

Gardelin, Patrik (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
Valnämnden
072-316 51 63, patrik.gardelin@gotland.se

Genitz, Kjell (C) Slite
Regionfullmäktige; ersättare
Socialnämnden; ersättare
073-022 29 69, kjell.genitz@gotland.se

Glansholm, Hilda (C) Källunge
Regionfullmäktige; ersättare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
076-929 32 74, hilda.glansholm01@gotland.se

Gradelius, Fredrik (C) Lärbro
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
070-546 46 66, fredrik.gradelius@gotland.se

Gränsmark, Linus (S) Endre
Regionfullmäktige; ledamot
072-077 78 57, linus.gransmark@gotland.se

Grönström, Johanna (S) Visby
Tekniska nämnden; ersättare
johanna.gronstrom@gotland.se

Gustafson, Thomas (V) Etelhem
Revisor
thomas.gustafson@gotland.se

Gustafsson, Eva (C) Stenkyrka
Tekniska nämnden; ersättare
070-039 40 82, eva.gustafsson02@gotland.se

Haack, Anna (KD) Tofta
Regionfullmäktige; ersättare
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
076-327 62 18, anna.haack@gotland.se

Hallberg, Ann (S) Visby
Socialnämnden; ersättare
ann.hallberg@gotland.se

Hammarlund, Ulf (C) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
070-730 71 05, ulf.hammarlund@gotland.se

Hammarskjöld, Gabriella (C) Stenkyrka
Regionfullmäktige; ledamot
070-237 41 39, gabriella.hammarskjold@gotland.se

Hansson, Björn (SD) Vänge
Regionfullmäktige; Ledamot
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
Socialnämnden; ersättare
076-206 64 14, bjorn.hansson@gotland.se

Hansson, Kristiina (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
073-730 74 61, kristiina.hansson@gotland.se

Harlevi, Inger (M) Visby
Regionfullmäktige; ordförande
070-521 12 60, inger.harlevi@gotland.se

Hejdenberg Ronsten, Barbro (C) Visby
Revisor; ordförande
0703-26 80 42, barbro.hejdenberg-ronsten@gotland.se

Hemström, Eleonore (S) Källunge
Valnämnden; ordförande
076-050 09 78, eleonore.hemstrom@icloud.com

Herlitz, Elisabet (M) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
073-156 04 29; elisabet.herlitz@gotland.se

Herlitz, John (M) Visby
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
john.herlitz@gotland.se

Herlitz Olsson, Helena (C) Visby
Valnämnden; ersättare
helena.herlitz-olsson01@gotland.se

Hjellström, Kristina (C) Fårö
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
kristina.hjellstom@gotland.se

Hoffman, Emma (S) Visby
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
emma.hoffman@gotland.se

Holmstedt, Gerty (S) Gothem
Socialnämnden: ersättare
070-264 85 28, gerty.holmstedt01@gotland.se

Hrdlicka, Anna (L) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
070-519 27 18, anna.hrdlicka@gotland.se

Håkansson, Helene (S) Visby
Överförmyndarnämnden; ersättare
helene.hakansson@edu.gotland.se

Ingesson, Thord (S) Väskinde
Regionfullmäktige; ersättare
thord.ingesson@gotland.se

Jankert, Peter (V) Havdhem
Regionfullmäktige; ersättare
070-565 01 27, peter.jankert01@gotland.se

Jarve, Jennie (V) Sanda
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
070-306 96 86, jennie.jarve@gotland.se

Johansson, Anders (S) Slite
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
anders.johansson@gotland.se

Johansson, Margareta (MP) Visby
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
margareta.johansson02@edu.gotland.se

Johansson, Tony (S) Slite
Regionfullmäktige; ledamot
Tekniska nämnden; ledamot
070-653 95 00, tony.johansson@gotland.se

Josefsson, Arne (C) Rone
Valnämnden; vice ordförande
070-414 56 62, arne.josefsson@alfakassan.se

Kalass, Caroline (S) Träkumla
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
caroline.kalass01@gotland.se

Karivainio, Jari (M) Visby
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
Patientnämnden; ersättare
070-726 48 60, jari.karivainio@gotland.se

Karlsson, Fia (S) Hemse
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
fia.karlsson@gotland.se

Karlström, Thomas (S) Klintehamn
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Regionråd 60 %
Miljö- och byggnämnden; ledamot, 1:e vice ordförande
thomas.karlstrom@gotland.se

Klang, Thomas, (S) Romakloster
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
Valnämnden; ersättare
thomas.klang@gotland.se

Klovsjö, Anneli (S) Väskinde
Regionfullmäktige; ersättare
anneli.klovsjo@gotland.se

Knutas, Sofie (MP) Visby
Tekniska nämnden; ersättare
sofie.knutas@gotland.se

Kristensen Gahnström, Conny (S) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
conny.kristensen-gahnstrom@gotland.se

Krusenstierna von, Robert (M) Ljugarn
Socialnämnden; ledamot
robert.von.krusenstierna@gotland.se

Kull, Magnus (S) Slite
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
magnus.kull@gotland.se

Källström, Jan (S) Boge
Tekniska nämnden; ersättare
jan.kallstrom@edu.gotland.se

 

Landin, Towe (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
towe.landin@gotland.se

Lange Rosén, Cecilia (SD) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
cecilia.lange-rosen01@gotland.se"

Larsson, Jenny (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Miljö- och byggnämnden; ledamot
jenny.larsson05@gotland.se

Larsson, Jimmy (M) Burs
Regionfullmäktige: ersättare
Miljö- och byggnämnden; ersättare
jimmy.larsson@gotland.se

Lassander, Peter (V) Visby
Miljö- och byggnämnden; ersättare
peter.lassander@gotland.se

Lidqvist, Sara (KD) Hemse
Regionfullmäktige; ledamot
Socialnämnden; ersättare
070-273 67 62, sara.lidqvist@gotland.se

Lilja, Håkan (--) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
hakan.lilja@gotland.se

Lind, Kent (S) Visby
Miljö- och byggnämnden; ersättare
kent.lind@gotland.se

Lind, Lena (MP) Lummelunda
Regionfullmäktige; ersättare
Socialnämnden; ledamot
lena.lind01@gotland.se

Lindby, Gunnel (C) Visby
Regionfullmäktige; 2:e vice ordförande
Överförmyndarnämnden; vice ordförande
070-836 59 60, gunnel.lindby@gotland.se

Lindgren, Lilo (V) Visby
Tekniska nämnden; ersättare
lilo.lindgren@gotland.se

Lindskog, Bengt (S) Visby
Revisor
bengt.lindskog@gotland.se

Lindster, Oscar (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Regionråd 40 %
Barn- och utbildningsnämnden; ordförande
073-444 79 15, oscar.lindster@gotland.se

Lindqvist, Jan-Håkan (S) Visby
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
jan-hakan.lindqvist01@gotland.se

Lindström, Susanne (S) Lummelunda
Överförmyndarnämnden; ledamot
073-037 55 60, susanne.lindstrom02@gotland.se

Lundqvist, Ingemar (M) Väte
Regionfullmäktige; ersättare
Miljö- och byggnämnden; ledamot
070-424 60 34, ingemar.lundqvist01@gotland.se

Löfgren-Dahlström, Kerstin (C) Lärbro
Miljö- och byggnämnden; ledamot
073-051 00 57, kerstin.lofgren-dahlstrom@gotland.se

Magnusson, Irene (SD), Romakloster
Socialnämnden; ledamot
Regionfullmäktige; ersättare
070-042 94 37, irene.magnusson@gotland.se

Malmros, Johan (C) Väskinde
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Regionråd i opposition 50 %
Socialnämnden: 2:e vice ordförande
070-726 30 74, johan.malmros@gotland.se

Matthing, Ola (MP) Tingstäde
Regionfullmäktige; ersättare
ola.matthing@gotland.se

Mattsson, Aina (L) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
070-281 90 33, aina.mattsson01@gotland.se

Maurin, Filippa (V) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Socialnämnden; ledamot
filippa.maurin@gotland.se

Medin, Jennifer (MP) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
jennifer.medin@gotland.se

Nellmer, Leif (KD) Bunge
Miljö- och byggnämnden; ersättare
leif.nellmer@gotland.se

Nicander, Mariette (M) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Regionråd 50 %
Tekniska nämnden; ordförande
073-809 13 88, mariette.nicander@gotland.se

Niklasson, Jonas (C) Hablingbo
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
jonas.niklasson@edu.gotland.se

Nilsson, Jimmy (SD) Othem
Regionfullmäktige; ledamot
​jimmy.nilsson04@gotland.se

Nilsson, Martin (MP) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
076-135 25 75 martin.nilsson@gotland.se

Nilsson, Mikael (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Miljö- och byggnämnden; ersättare
070-646 15 09, mikael.nilsson01@gotland.se

Nordblom, Karl-Allan (MP) Västerhejde
Miljö- och byggnämnden; ledamot
karl-allan.nordblom@gotland.se

Nypelius, Eva (C) Lokrume
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Regionråd i opposition 75 %
073-980 50 97, eva.nypelius@gotland.se

Nypelius, Stefan (C) Bro
Regionfullmäktige; ersättare
Tekniska nämnden; ledamot
070-346 67 64, stefan.nypelius@gotland.se

Nysell, Claes (M) Visby
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
claes.nysell01@gotland.se

Oliveskog, Peter (SD) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Tekniska nämnden, ledamot
Miljö- och byggnämnden, ersättare
peter.oliveskog@gotland.se

Olsson, Bibbi (C) Rone
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
070-223 42 20 bibbi.olsson01@edu.gotland.se

Olsson, Leif (S) Visby
Patientnämnden; ersättare
Socialnämnden; ersättare
leif.olsson01@gotland.se

Olsson, Niklas (C) Sanda
Tekniska nämnden; ersättare
niklas.olsson02@gotland.se

Onsjö, Håkan (M) Fröjel
Regionfullmäktige; ledamot
Miljö- och byggnämnden; ledamot
070-779 04 04 hakan.onsjo@gotland.se

 

Palm Modig, Kim (--) Klintehamn
Regionfullmäktige; ledamot
073-910 58 80, kim.palm-modig@gotland.se

Palmgren, Jessica (S) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
Patientnämnden; ordförande
jessica.palmgren@gotland.se

Persson, Margareta (M) Hablingbo
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
margareta.persson02@gotland.se

­

Reinhag, Filip (S) Eskelhem
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Regionråd 50 %
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ordförande
073-642 07 19, filip.reinhag@gotland.se

Robsarve, Ing-Britt (C) Fröjel
Patientnämnden; ersättare
ing-britt.robsarve@gotland.se

Rodebjer Petter (M) Visby
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
petter.rodebjer@gotland.se

Room, Eva (V) Slite
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
eva.room01@gotland.se

Rosell, Carin (S) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
070-592 33 99, carin.rosell@gotland.se

Runander, Lina (M) Fröjel
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Barn- och utbildningsnämnden; 1:e vice ordförande
070-612 30 99, lina.runander@gotland.se

Rådkvist, Tomas (MP) Grötlingbo
Tekniska nämnden; ledamot
tomas.radkvist@gotland.se

Rådström, Dan (C) Väskinde
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
dan.radstrom@gotland.se

Secho, Zenar (S) Follingbo
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
zenar.secho@gotland.se

Seid, Micke (MP) Lärbro
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
070-544 66 40, micke.seid@gotland.se

Shareef, Reber Kala Min (SD) Tofta
Regionfullmäktige; ersättare
reber.kalamin-shareef@gotland.se

Sigsarve, Stellan (C) Näs
Miljö- och byggnämnden; ersättare
073-140 00 86, stellan.sigsarve01@gotland.se

Silvén, Mårten (M) Hemse
Regionstyrelsen; ersättare
Tekniska nämnden; ledamot
marten.silven@gotland.se

Silvergren, Inga-Lill (SD) Hemse
Revisor
inga-lill.silvergren@gotland.se

Simonson, Lena (M) Visby
Revisor
070-728 85 55, lena.simonson@gotland.se

Sjöberg, Annette (S) Havdhem
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
annette.sjoberg@gotland.se

Sjöli, Martin, (S) Sanda
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
073-020 43 72, martin.sjoli@gotland.se

Skalberg Karlsson, Jesper (M) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Riksdagsledamot
072-547 60 28, jesper.skalberg-karlsson@gotland.se

Skarphagen, Anita (S) Fårösund
Revisor
anita.skarphagen@gotland.se

Solin, Gunnar (M) Visby
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
Överförmyndarnämnden; ersättare
gunnar.solin@gotland.se

Steen, Maud (S) Hejdeby
Valnämnden; ersättare
Tekniska nämnden; ersättare
maud.steen@gotland.se

Stenberg, Michael (--) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
073-738 48 69, michael.stenberg@gotland.se

Stridh, Britta (M) Lärbro
Socialnämnden; ersättare
britta.stridh@gotland.se

Ståhl, Wolge (SD) Klintehamn
Regionfullmäktige; ledamot
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
070-772 70 00, wolge.stahl@gotland.se

Sundin, Anngret (S) Gammelgarn
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
073-708 73 65, anngret.sundin@gotland.se

Söderberg, Björn (C) Lokrume
Socialnämnden; ledamot
bjorn.soderberg@gotland.se

Teigland Wallstedt, Tove (MP) Hejde
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
tove-elisabeth.teigland-wallstedt@gotland.se

Thomsson, Lars (C) Vänge
Regionfullmäktige; ledamot
Miljö- och byggnämnden; 2:e vice ordförande
070-825 11 10, lars.thomsson@gotland.se

Thomsson, Reimer (M) Silte
Överförmyndarnämnden; ledamot
reimer.thomsson@gotland.se

Tillander, Tore (V) Slite
Miljö- och byggnämnden; ledamot
073-360 99 77, tore.tillander@gotland.se

Unger, Andreas (M) Västerhejde
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Regionråd 50 %
Miljö- och byggnämnden; ordförande
073-426 33 02, andreas.unger@gotland.se

Unosson, John (C) Barlingbo
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
john.unosson@gotland.se

Wagenius, Linda (V) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
073-205 67 18, linda.wagenius@gotland.se

Wahlström, Catarina (S) Slite
Socialnämnden; ersättare
catarina.wahlstrom@gotland.se

Wahlström, Kjell (S) Slite
Regionfullmäktige; ledamot
Miljö- och byggnämnden, ledamot
070-640 22 76, kjell.wahlstrom@gotland.se

Vall, Andreas (M) Visby
Socialnämnden; 1:e vice ordförande
andreas.vall@gotland.se

Wallin, Ann-Christine (C) Sanda
Socialnämnden; ledamot
070-744 20 17, ann-christin.wallin@gotland.se

Werkelin Carlsson, Inger (S) Visby
Miljö- och byggnämnden; ledamot
inger.werkelin-carlsson@gotland.se

Westberger, Sara (KD) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
070-428 89 22, sara.westberger@gotland.se

Westerén, Hanna (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Riksdagsledamot
072-556 45 23, hanna.westeren@gotland.se

Wetterlund, Christer (S) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Tekniska nämnden; ersättare
070-727 79 61, christer.wetterlund@gotland.se

Wiggsäter, Cecilia (M) Burgsvik
Tekniska nämnden; ersättare
cecilia.wiggsater@gotland.se

Wijkström, Hanna (MP) Visby
Miljö- och byggnämnden; ersättare
hanna.wijkstrom@gotland.se

Vilhelmsson, Sara (M) Tofta
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Regionråd 50 %
sara.vilhelmsson01@gotland.se

Virgin, Bertil (S) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
bertil.virgin01@gotland.se

Wood, Gisela (L) Havdhem
Regionfullmäktige; ersättare
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
076-110 38 80, gisela.wood@gotland.se

Vretling, Per Arne (SD) Hemse
Regionfullmäktige; ersättare
073-688 24 08 per-arne.vretling@gotland.se

Writler, Bobo (M) Visby
Regionfullmäktige: ersättare
Tekniska nämnden; ledamot
073-990 80 00, bobo.writler@gotland.se

Wärn, Roger (M) Stånga
Regionfullmäktige; ersättare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
070-556 10 75, roger.warn@gotland.se

­­­­­

­

­

Åberg, Malin (C) Guldrupe
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
073-582 94 87, malin.aberg@gotland.se

Åkeson de Paulis, Susanne (S) Vibble
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
susanne.akeson-de-paulis@gotland.se

Åkerlund, Lars (V) Vänge
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
lars.akerlund@edu.gotland.se

­

Öjefors Quinn, Victoria (V) Hemse
Regionfullmäktige; ledamot
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
073-322 32 54, victoria.ojefors-quinn@gotland.se

Österberg, Kjell (S) Atlingbo
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
kjell.osterberg@gotland.se

Österlund, Per (M) Eskelhem
Valnämnden; ledamot
073-979 55 61, boterarve@spray.se

Öström, Rolf (M) Burs
Regionfullmäktige; ledamot
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ordförande
070-378 19 58, rolf.ostrom@gotland.se

Öström, Ronny (S) Visby
Tekniska nämnden; ersättare
ronny.ostrom@gotland.se

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juni 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00