Sök

Bygga nytt, ändra eller riva

Här hittar du information om hur bygglovsprocessen på Gotland går till, hur du ska göra för att söka bygglov eller anmäla åtgärder till oss och vilka handlingar som krävs.