Sök

Rehabilitering, hjälpmedel och habilitering

Personer med olika former av skador, sjukdomar eller funktionsnedsättningar ska med stöd, behandling, råd och utbildning kunna delta i samhället och klara det dagliga livet – utifrån sina egna individuella önskemål och behov.