Sök

Hörselnedsättning

Hörselvården erbjuder insatser till dig som har hörselnedsättning. Målet är att skapa goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhället.

Hörselvården kan hjälpa dig med:

  • Hörselmätning i samband med hörselrehabilitering.
  • Utprovning, anpassning och service av hörhjälpmedel, utifrån Region Gotlands regelverk.
  • Rådgivning, samtalsstöd, information och utbildning till dig som är patient, närstående eller kringpersonal.
  • Introduktionskurs i teckenspråk till familjer med barn som har en hörselnedsättning/dövhet.
  • Insatser i samverkan med Syncentralen och Tolkcentralen till patienter med kombinerad syn- och hörselnedsättning.

Hörselvården arbetar nära med öronsjukvården, skola, habilitering, äldreomsorg, tolkcentralen, syncentralen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Hörsel.

Remisskrav

För att komma till Hörselvården behöver du en remiss. På vårdcentralerna finns möjlighet att göra en första hörselundersökning. Om undersökningen visar att du är i behov av hörselrehabilitering skickas en remiss till Hörselvården och du blir sedan kallad för ett bedömningsbesök.

Kontaktuppgifter

Filmer från Hörselvården

Broschyrer och informationsmaterial

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 november 2023

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt