Sök

Tolk

Du kan få hjälp med tolkning om du har en hörselskada, dövhet eller dövblindhet.

Det finns flera olika typer av tolktjänster som du kan få genom din region. Vilken typ av tolk du behöver beror på vilka behov du har.

Vid dina kontakter med Region Gotland

Du som behöver tolk talar om det för den person som du har kontakt med hos Region Gotland. Det är den du har kontakt med inom Region Gotland som bokar tolken. Tala gärna om att du behöver tolk redan när du bokar ditt besök eller i god tid innan besöket.

Tolkcentralen

Om du har behov av teckenspråks-/dövblindtolk eller vuxen­dövtolk finns Tolkcentralen, som tillhandahåller skriv-, teckenspråks- och dövblindtolkning inom vardagstolkning för personer som är döva, dövblinda, hörselskadade och vuxendöva. Alla som jobbar på Tolkcentralen har tystnadsplikt.

Tolken finns med för att möjliggöra kommunikation i kontakten med den hörande världen. Exempel på områden där vardagstolkning kan förekomma är inom hälso- och sjukvården, vissa arbetsrelaterade uppdrag, fritidsaktiviteter som t ex förtroendeuppdrag och träning, dop, bröllop och begravningar samt viss samhällsservice.

Akut skriv-, teckenspråks- och dövblindtolk på kvällar och helger

Är du i akut behov av skriv-, teckenspråks- och dövblindtolk kväll eller helg, ring 1177 Gotland.

Behöver du tolk till ett annat språk?

Om du inte pratar svenska och söker information om språktolk finns information på andra sidor:

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 maj 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00