Kontakt

Överförmyndarnämnden
Besöksadress: 
Visborgsallén, gå till reception och få vidare vägvisning.
Postadress: 621 81 Visby 
Fax: 0498-26 33 54
 
Telefontider
Måndag och onsdag klockan 09.30 - 11.30
Telefon handläggare: 0498-26 99 20

Besökstid
Drop-in tisdagar 09.30 - 11.30
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Youtube videoYoutube video

God man, förvaltare och förmyndare

Här hittar du information om vad det innebär att bli god man eller förvaltare och om vem som har möjlighet att få stöd.

En god man eller förvaltare utses för att stötta en person om denne har svårigheter att bevaka sin rätt, ta hand sin ekonomi eller ta hand om sig själv. Personen som har god man eller förvaltare kallas för huvudman eftersom uppdraget ska utformas och utgå ifrån individens behov. Behovet avgör omfattningen av uppdraget och ska styrkas med läkarintyg.

 
Besöksadress
Visborgsallén, gå till reception och få vidare vägvisning.
Postadress: 621 81 Visby 
Fax: 0498-26 33 54
 
Telefontider
Måndag och onsdag klockan 09.30 - 11.30
Telefon handläggare: 0498-26 99 20

Besökstid
Drop-in tisdagar 09.30 - 11.30

Hitta direkt