Sök

Du som behöver en god man eller förvaltare

Om du på grund av ditt hälsotillstånd behöver hjälp med att sköta din ekonomi, hantera kontakten med myndigheter eller andra viktiga uppgifter så kan du ansöka om att få stöd av en god man eller förvaltare.

Illustration av telefon, blankett, pengar och person

En god man eller förvaltare fungerar som ditt ombud och kan till exempel hjälpa dig att betala räkningar, ta kontakt med myndigheter eller ansöka om olika bidrag. Du som får en god man eller förvaltare kallas för huvudman.

Skillnaden mellan en god man och en förvaltare är att en god man utför en frivillig hjälpinsats som sker med ditt samtycke medan en förvaltare inte behöver något samtycke från dig för att sköta din ekonomi och bevaka din rätt.

Mer information kan du få i vår informationsbroschyr.

Om ditt hjälpbehov kan tillgodoses genom en fullmakt eller genom anhörigbehörighet så kommer tingsrätten inte att utse en god man eller förvaltare.

Ansöka om god man eller förvaltare

Om du behöver en god man eller förvaltare kan du eller dina anhöriga ansöka direkt hos tingsrätten som sedan fattar beslut om du ska få en god man eller förvaltare. Du kan också vända dig till biståndshandläggare, kurator, socialsekreterare eller boendechef som hjälper dig att ansöka.

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Du som exempelvis arbetar inom sjukvården eller socialtjänsten kan göra en anmälan till överförmyndarnämnden om att någon du kommit i kontakt med har behov av en god man eller förvaltare. Anmälan kan även göras av dig som är vän eller bekant med personen i fråga.

Bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person

De tre deluppdragen

Som huvudman kan du få hjälp av en god man eller förvaltare inom tre deluppdrag: Bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

Bevaka rätt innebär att den gode mannen eller förvaltaren stödjer dig i att ta tillvara dina rättigheter i samhället, exempelvis genom att:

 • Ansöka om bostadsbidrag och andra insatser som kontaktperson eller ledsagare (LSS).
 • Företräda dig vid försäljning/köp av bostad eller uppsägning av hyreskontrakt.
 • Ansöka om skuldsanering eller göra upp om avbetalningsplaner med fordringsägare.
 • Bevaka rätt i dödsbo.
 • Överklaga myndighetsbeslut, till exempel hos tingsrätten eller hyresnämnden.

Förvalta egendom innebär att den gode mannen eller förvaltaren stödjer dig i din ekonomi, exempelvis genom att:

 • Betala räkningar.
 • Överföra fickpengar.
 • Förvalta kapital, värdehandlingar och fastigheter.
 • Försäkra egendom.

Sörja för person innebär att den gode mannen eller förvaltaren stödjer dig i att ta tillvara dina personliga intressen, exempelvis genom att:

 • Se till att du har ett bra boende.
 • Se till dina behov av daglig sysselsättning, fritidsverksamhet och sociala kontakter.
 • Se till att du får en god vård och omsorg.

Vem kan bli god man eller förvaltare?

Du kan själv ge förslag på en person som du vill ska hjälpa dig eller så kan överförmyndarnämnden ge förslag på en lämplig person. En god man eller förvaltare ska vara rättrådig och i övrigt ha rätt kompetens för uppdraget. När överförmyndarnämnden har bedömt att personen är lämplig så kommer du att få träffa personen och godkänna förslaget innan hen utses.

Vad kostar det?

En god man och förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag. Enligt huvudregeln är det du som huvudman som får stå för kostnaden som baseras på aktuellt prisbasbelopp. Det är överförmyndarnämnden som bestämmer hur stort arvodet ska vara och det betalas i allmänhet ut en gång per år. Om du har svårt att klara av att betala ersättningen finns det möjlighet att ansöka om bidrag för det. Har du låg inkomst och små tillgångar kan kommunen betala hela eller delar av ersättningen.

Överförmyndarnämnden

Visborgsallén, gå till reception och få vidare vägvisning.

621 81 Visby

Telefontider
Måndag och onsdag klockan 09.30 - 11.30

Telefon handläggare: 0498-26 99 20

Besökstid
Drop-in tisdagar 09.30 - 11.30

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 september 2023
Dela sidan

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt