Sök

Om Väskinde förskola

Några av de värden förskolan arbetar efter är öppenhet, respekt, solidaritet, ansvar, hänsyn och jämställdhet. Leken är viktig för barns utveckling och lärande där fantasi, turtagning och regler tränas. Förskolan inspirerar barnen till språkutveckling genom musik, sagoläsning och lek.

Avdelningarna vid Väskinde förskola

Väskinde förskola har sex avdelningar och finns för närvarande i två byggnader.

Vi öppnar på avdelningarna Kvisten och Asken klockan 06:15. Frukost serveras här fram till 07.00. Från 07.30 är barnen på sina respektive avdelningar. Klockan 16:30 slår vi ihop avdelningarna och är åter på Kvisten och Asken.

Björken
Björken är en avdelning för barn mellan 1 och 3 år.

Granen
Granen är en avdelning för barn mellan 1 och 3 år.

Kvisten
Kvisten är en avdelning för barn mellan 1 och 3 år.

Rönnen
Rönnen är en avdelning för barn mellan 3 och 4 år.

Boken
Boken är en avdelning för barn mellan 3 och 4 år.

Asken
Asken är en avdelning för barn mellan 4 och 5 år.

Måltider

Förskolan får sin mat från Väskinde skolas kök där all mat tillagas på plats.

Ny förskola byggs

Under 2023-2024 byggs en ny gemensam förskolebyggnad. Invigning sker preliminärt i maj 2024.

Kontakta Region Gotland

Förskolan Väskinde

Väskinde Prästgården 417

622 75 Visby

Telefonnummer till avdelningarna:

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 juni 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt