Sök

Förskola

Förskolan finns till för barn som är i ett- till sexårsåldern. Förskolan är en viktig förberedelse inför skolan där barnen får delta i pedagogisk verksamhet.