Sök

Pedagogisk omsorg – familjedaghem

Pedagogisk omsorg, ibland kallat familjedaghem, för barn i åldern 1–12 år är ett alternativ till undervisning och utbildning i förskola eller fritidshem.

Pedagogisk omsorg är inte samma sak som förskola, utan verksamheten har andra regler och mål. Verksamheten ingår inte i det svenska skolväsendet utan styrs av Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg.

Region Gotland erbjuder inte kommunal pedagogisk omsorg i egen regi. Däremot finns det fristående alternativ. Vårdnadshavare med barn placerade i den pedagogiska omsorgen betalar avgift enligt systemet med maxtaxa.

Fristående pedagogisk omsorg

Ekolek barnomsorg AB

Finns i Visby, Roma och Slite.
Telefon: 031-16 06 09
E-post: info@ekolekbarnomsorg.se
www.ekolekbarnomsorg.se

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 februari 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00