Sök

Söka hjälp vid psykisk ohälsa – barn och unga

När barn och unga mår psykiskt dåligt kan det visa sig på många olika sätt. Det finns flera ställen att vända sig till på Gotland för att få stöd eller vård. Vid akut livshotande tillstånd ring 112.

Du kan alltid ringa 1177 om du inte vet vem du ska kontakta.

Akut hjälp

Ring 0498-28 84 04 knappval 5, vardagar klockan 08.00–16.00. Då kommer du direkt till Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (bup)

Övrig tid ring sjukvårdsrådgivningen 1177, som har öppet dygnet runt. Via 1177 kan du om du behöver få kontakt med psykiatrins jourmottagning.

Vid akut livshotande tillstånd ring 112.

En väg in – vägledning om psykisk hälsa för barn/unga

En väg in finns för att hjälpa barn och unga med psykisk ohälsa att hitta rätt i vården på Gotland.

Du kan kontakta En väg in när det till exempel handlar om oro, ångest, nedstämdhet, relationsproblem eller misstanke om psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning hos barn och unga.

Kontakta oss

Ring 0498-26 88 00 så får du en telefontid när du blir uppringd.

Läs mer

En väg in Gotland - 1177.se

Elevhälsan – om det är jobbigt i skolan

Inom elevhälsan finns skolkuratorer, som kan ge råd eller handledning i frågor som rör skolan.

Första linjen – rådgivning och samtalsbehandling

Hos Första linjen kan du som mår dåligt få någon att prata med. Till exempel om du är mer ledsen än vanligt, har svårt att hantera stress och oro, har svårt att hantera ilska och aggressioner eller om du drabbats av dödsfall eller kris nära dig.

Du som inte varit i kontakt med Första linjen-mottagningen tidigare ringer först till "En väg in" på telefon 0498-26 88 00.

Kontakta oss

Första linjen
Du som redan är i kontakt med Första linjen kan nå oss på 0498-26 80 86 (telefonsvarare)

Lämna namn på den unga det gäller och och telefonnummer så ringer vi upp inom en arbetsdag.

Besöksadress:
Fortunagatan 1, Visby

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (bup)

Bup är specialistvård som erbjuder behandling och utredning vid nedstämdhet och depression, oro- och ångesttillstånd, svårigheter att reglera uppmärksamhets- och aktivitetsnivå, beteendeproblem och trotsigt eller normbrytande beteende, annorlunda tankesätt och kommunikation, ätproblem, självskadande beteende, traumatiska upplevelser, psykos och bipolär sjukdom.

Du som inte varit i kontakt med bup tidigare ringer först till "En väg in" på telefon 0498-26 88 00.

På bup arbetar familjebehandlare, kurator, läkare, psykolog, psykoterapeut och sjuksköterska. Alla besök på bup är avgiftsfria.

Kontakta oss

Du som redan är i kontakt med bup kan nå oss på 0498-26 84 04 (helgfria vardagar klockan 08.00–16.00)
Kvällar och helger hänvisas till telefonnummer 1177.
Vid akut livshotande tillstånd ring 112.

Besöksadress:
Neptungatan 6, Visby

En väg in

En väg in finns för att hjälpa dig som är ung med psykisk ohälsa att hitta rätt i vården på Gotland.

Du kan kontakta En väg in när det till exempel handlar om oro, ångest, nedstämdhet, relationsproblem eller misstanke om psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning hos barn och unga.

Kontakt

Ring 0498-26 88 00 så får du en telefontid när du blir uppringd.

Läs mer

En väg in Gotland - 1177.se

Familjestöd

Du kan också kontakta familjestödsenheten om du, till exempel:

  • känner oro i samband med separation, konflikter eller annat som händer inom familjen
  • är orolig på grund av missbruk, psykisk ohälsa eller våld i familjen
  • upplever att ni har svårt att prata och nå fram till varandra i familjen

Kontakt

E-post: familjestodsenheten@gotland.se
Telefon: 0498-26 86 64

Läs mer

Familjestöd

Stöd från andra håll

Det finns också andra du kan kontakta, som lyssnar på dig och som kan hjälpa dig vidare. Till exempel:
Ungdomsmottagningen, Gotland,
Bris - Barnens Rätt i Samhället
Tryggabarnen

Barnavårdscentralen (BVC)

Du som har spädbarn eller barn i förskoleåldern har ofta kontakt med BVC. De kan även hjälpa sig även i frågor om barns psyiska hälsa, och bedöma om ditt problem är sådant att barn- och ungdomspsykiatrin kan vara till hjälp. Eller om det finns någon annan verksamhet som kan ge bättre stöd.

Kontakt

Barnhälsovården (BVC)

Familjestöd

Du kan också kontakta familjestödsenheten om du är orolig för ditt barn, till exempel:

  • i samband med separation eller annan kris inom familjen
  • på grund av missbruk, psykisk ohälsa eller våld i familjen

Familjestödsenheten erbjuder stödgrupper och föräldrautbildningar till föräldrar, barn och ungdomar. Läs mer på sidan om familjestöd. Kontakt

Familjestödsenheten

En väg in

En väg in finns för att hjälpa dig som är ung med psykisk ohälsa att hitta rätt i vården på Gotland.

Du kan kontakta En väg in när det till exempel handlar om oro, ångest, nedstämdhet, relationsproblem eller misstanke om psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning hos barn och unga.

Kontakt

Ring 0498-26 88 00 så får du en telefontid när du blir uppringd.

Läs mer

En väg in Gotland - 1177.se

Familjestöd

Du kan också kontakta familjestödsenheten om du, till exempel:

  • Jag är orolig för mitt barn i samband med separation, konflikter eller annat som händer inom familjen
  • Jag upplever att mitt barn har svårt att hantera sin ilska och aggressioner
  • Jag är orolig på grund av missbruk, psykisk ohälsa eller våld i familjen
  • Jag upplever att vi har svårt att prata och nå fram till varandra i familjen
  • Jag behöver få råd och stöd i min föräldraroll, antingen tillsammans i grupp eller enskilt

Familjestödsenheten erbjuder även stödgrupper och föräldrautbildningar till föräldrar, barn och ungdomar. Läs mer på sidan om familjestöd.

Kontakt

Familjestödsenheten

När du fått en remiss till bup erbjuder vi ett första besök på vår mottagning inom 30 dagar.

Då vill vi att barnet/ungdomen kommer tillsammans med sina föräldrar. Vi sitter tillsammans i 45-60 minuter och pratar om vad ni ser som problem, symtom eller svårigheter. Vi går även igenom en del bakgrundsfakta, till exempel familje- och skolsituation, hälsa, eventuella tidigare psykiska problem hos barnet/ungdomen eller andra familjemedlemmar.

Oftast använder vi frågeformulär för att närmare ringa in problemen. Om så önskas finns det även möjlighet för den unge att prata utan föräldrar under en del av besöket.

Gemensamt beslutar vi om och i så fall hur vi ska gå vidare, om vi ska träffas igen och vilka som ska vara delaktiga i besöken.

I våra lokaler har vi endast öppenvårdsmottagning. Vid mer komplicerade tillstånd som kräver inneliggande psykiatrisk vård har vi en familjeenhet för barn och ungdomar på Psykiatriska klinikens heldygnsvård.

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 april 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00