Sök

Elevhälsa och särskilt stöd

Om en elev mår bra ökar förutsättningarna för goda studieresultat. Därför är elevhälsoarbetet i skolan viktigt, liksom att sätta in olika typer av stöd och anpassningar när det behövs för att en elev ska klara skolarbetet.