Sök

Elevhälsa och särskilt stöd

Om en elev mår bra ökar förutsättningarna för goda studieresultat. Därför är elevhälsoarbetet i skolan viktigt, liksom att sätta in olika typer av stöd och anpassningar när det behövs för att en elev ska klara skolarbetet.

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00