Sök

Mottagningar på Visby lasarett

Kontaktuppgifter till mottagningarna på lasarettet för dig som är patient eller anhörig.

På mottagningarna sker så kallad öppenvård, det vill säga vård där du inte blir inlagd. Mottagningarna har vanligtvis öppet på dagtid.

Ofta kommer du som patient i kontakt med sjukhusens specialistvård via remiss från din vårdcentral eller via akutbesök på sjukhuset, ibland kan du själv skriva en så kallad egenremiss. Mer information och blanketter för utskrift finns på sidan Remiss och egenremiss.

På AK-mottagningen sköts patienter som står på antikoagulantiabehandling (blodförtunnande) när det gäller provtagningar och dosering.

Patienternas grundsjukdom sköts av respektive specialist- eller distriktsläkare. På AK-mottagningen arbetar sjuksköterskor och läkare.

Kontakta oss

AK-mottagningen, Visby Lasarett – 1177

Läs mer:

Akutmottagningen (akuten) erbjuder akut sjukvård till personer med akut sjukdom eller skada. Vi prioriterar alltid att hjälpa patienter med livshotande sjukdom eller skada först. Vid mindre allvarliga olycksfall eller sjukdom kontakta i första hand din vårdcentral dagtid, eller 1177 (öppet dygnet runt)

Kontakta oss

Akutmottagningen, Visby lasarett – 1177

Att besöka akutmottagningen

Ring på porttelefonen

 • Berätta om du har luftvägssymtom eller feber.
 • Berätta om du har akut bröstsmärta, svår andnöd eller misstänker att du drabbats av ett livshotande tillstånd.

Ta en kölapp i väntrummet

 • Ta med legitimation och var förberedd på att visa den.
 • Anmäl dig i receptionen när det blir din tur. Du behöver nu svara på frågor om dina aktuella symtom och tidigare sjukdomar.

Hur lång väntetid är det på akuten?

Väntetiden beror på flera olika faktorer. Vi prioriterar alltid att hjälpa patienter med livshotande sjukdom eller skada först. Vi vet aldrig hur lång väntetiden är. Vi besvarar därför inte frågor om väntetid när du ringer akutmottagningen och frågar.

 • När du anmält dig i receptionen träffar du först oftast en sjuksköterska som genom triage (prioritering) bedömer allvarlighetsgraden på dina symtom eller din skada. Du kan i vissa fall bli hänvisad till annan vårdinrättning alternativt att avvakta i hemmet. Om behov finns tas blodprover och i vissa fall skriver sjuksköterska röntgenremiss.
 • På akutmottagningen arbetar läkare inom olika medicinska specialiteter. Behöver du träffa läkare uppstår ofta väntetid. Väntetiden beror i stor utsträckning på den prioritering du fått av sjuksköterskan.
 • När du blivit undersökt av läkare uppstår ofta väntetid igen. Detta kan bero på kompletterande undersökningar, exempelvis röntgenundersökning eller att läkaren väntar på blodprovssvar.

Olycksbulletiner till media

Om du som journalist om du önskar olycksbulletin efter en händelse, läs mer under Press och media.

Allergimottagningen slås ihop med Infektion- och Lungmottagningen. Från och med den 1 juni ingår mottagningen i den nya enheten ”Gotlands Infektion-, Lung- och Allergimottagning. Förutom namnbytet påverkar det inte dig som patient.

En specialistsjuksköterskemottagning för vuxna patienter på remiss från vårdcentral eller annan mottagning. Mottagningen är kan utföra pricktest, spirometri, NO-mätning, olika typer av provokationer, allergen immunoterapi.

Kontakta oss

Infektion- lung- allergimottagning, Visby lasarett - 1177

Allergikommitténs råd & rekommendationer

Allergi är en av de största folksjukdomarna, främst bland barn och ungdomar.

Allergier och annan överkänslighet är till stor del miljöbetingade. Det är möjligt att underlätta allergikers vardag genom förbyggande insatser. För att åtgärder skall bli framgångsrika, bör de sättas in så tidigt som möjligt och beröra olika miljöer.

 • En bra grundstädning är en viktig del i det allergiförebyggande arbetet.
  • Pälsdjurspartiklar, mögelsporer, födoämnesrester, pollen, textil- och mineralullsfibrer, bakterier och virus är exempel på ämnen som kan finnas i damm.
  • Skapa rutiner så att alla fria ytor är lätt städade.
  • Undvik mattor och stoppade möbler.
 • Avstå från parfymerade produkter då du vistas i Regionens lokaler.
  • Vanliga anledningar till irritation i luftvägarna är starka dofter, tobaksrök och avgaser.
 • Undvik växter som kan vara allergiframkallande.
 • Undvik passiv rökning.
  • Tobaksrök ökar risken för allergi och astma.
  • Undvik att röka vid entréer och under fönster.
  • Tobaksrök sätter sig i hår och kläder.
 • Väl fungerande ventilation.
  • Många hälsoproblem beror på inomhusmiljön som har att göra med ventilation och fuktskador.
  • Människor tillbringar huvuddelen av sina liv inomhus.

Läs mer

Allergier och överkänslighet – 1177.se

För sjuka barn är det extra viktigt att få vård nära hemmet. De allra flesta barn som blir sjuka på Gotland kan vårdas på Visby lasarett.

Inom verksamhetsområde barn- och ungdomsmedicin diagnostiseras och behandlas sjukdomar som kan drabba barn och ungdomar mellan 0 till 18 år. Det kan handla om infektioner, astma/allergi, njur- och urinvägssjukdomar, diabetes, mag-/tarmsjukdomar, cancer och blodsjukdomar, tillväxtrubbningar eller hormonella rubbningar, hjärtsjukdomar, neurologiska sjukdomar och ämnesomsättningssjukdomar samt psykosomatisk problematik.

Vi har nära samarbete med BVC, barnhabiliteringen, barn- och ungdomspsykiatrin, skola och Socialtjänsten.

Inom verksamheten jobbar 10 specialister i barn-och ungdomsmedicin samt 2 ST-läkare.

Det finns jourberedskap dygnet runt. Under dagtid måndag till torsdag har vi jourmottagning på barnmottagningen och övrig tid på akuten.

Vi ger telefonrådgivning dagtid måndag till torsdag av specialutbildade sjuksköterskor.

Barn under 1 år tas emot utan remiss och de äldre barnen remitteras oftast från BVC, elevhälsovården eller primärvården.

Kontakta oss

Barn- och Ungdomsmedicinmottagningen, Visby lasarett

Läs mer

Information om vanliga besvär och sjukdomar hos barn – 1177.se

Kontakta i första hand din vårdcentral om du är orolig för att du har bröstcancer eller har annan oro för dina bröst. Där får du en första bedömning och beslut om eventuella vidare utredningar.

Vi gör utredningar och behandlingar av bröstförändringar, i första hand bröstcancer men även godartade åkommor som kräver kirurgi.

 • Vi erbjuder plastikkirurgiska rekonstruktioner efter bröstcancerkirurgi i samarbete med plastikkirurger från Karolinska sjukhuset.
 • Vi utför bedömningar av bröstförminskningar samt bedömningar av bröst kopplat till könskorrigerande kirurgi. Dessa bedömningar kräver remiss från vårdcentral eller annan instans. Man kan även använda egenremiss som bedöms utifrån den offentliga sjukvårdens kriterier.
 • Vi ansvarar även för onkologiska kontroller efter bröstcancer.
 • Vi ansvarar för remittering av ärftlighetsutredningar samt kontrollprogram för patienter som har förhöjd risk för bröstcancer.

Besvär efter operationer av bröst utförda inom privat sjukvård hänvisas till den privata vårdgivaren.

Kontakta oss

Telefon: 0498-26 82 11
Telefontider, öppettider samt e-tjänster finns på Bröstmottagningen, Visby lasarett

Relaterade mottagningar

Mammografienheten
Telefon: 0498-26 83 64

Bröstprotesmottagningen – protesutprovning
Telefon: 0498-26 82 11

Läs mer

Mammografi (1177.se)

Bröstcancer (1177.se)

Vi tar emot dig som har diabetes typ 1, endokrina sjukdomar och i vissa fall även diabetes typ 2.

På mottagningen får du hjälp att leva med din sjukdom av diabetessjuksköterskor, diabetesläkare, dietist, fotterapeut och kurator.

På mottagningen utreds och behandlas också andra endokrina sjukdomar så som olika bristtillstånd, problem med ämnesomsättningen, sjukdomar i sköldkörteln med mera.

Kontakta oss

Diabetes- och endokrinologmottagningen, Visby Lasarett -1177

Läs mer

Diabetes (1177.se)

På Endoskopimottagningen arbetar sjuksköterskor och läkare med kirurgisk eller medicinsk inriktning. Våra arbetsinstrument vid undersökningar är böjliga slangar som har en videokamera i ena änden (endoskop).

De vanligaste organen som undersöks är matstrupe, magsäck och tolvfingertarm, och då används gastroskop och vid undersökning av grovtarmen används koloskop.

Regelbundet undersöks också luftrör och lungor med bronkoskop, och gallvägar med duodenoskop.

Olika typer av läkemedel ges för att undvika obehag för patienten i samband med undersökningen.

Utöver olika typer av undersökningar finns också en mottagningsverksamhet för patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar (ulcerös kolit, Crohns sjukdom, mikroskopisk kolit, glutenintolerans etc) samt kroniska leversjukdomar.

Kontakta oss

Endoskopimottagningen, Visby Lasarett - 1177

Läs mer

Besvär och sjukdomar i mage och tarm –1177.se

Dessa undersökningar utförs hos oss:

 • Vilo-EKG (se öppettider för drop-in nedan)
 • Bandspelar-EKG
 • Långtidsblodtryck
 • TILT-test (lutningstest)
 • Arbets-EKG
 • Spirometri
 • Astma-provokation med Aridol
 • EEG (Elektroenefalografi)
 • Neurografi och EMG (elektromyografi)
 • EKO (ultraljudsundersökning hjärtat)
 • TEE (transesofagal ultraljudsundersökning hjärtat)
 • Glukosbelastning
 • Sömnregistrering

Drop-in vilo-EKG – öppettider

Måndag: klockan 10.00–11.30
Tisdag: klockan 10.00–11.30 och kl.14.30–15.30
Onsdag: klockan 10.00–11.30 och kl.14.30–15.30
Torsdag: klockan 10.00–11.30 och kl.14.30–15.30
Fredag: ingen drop-in

Undersökningen tar cirka fem minuter.

Aortascreening

På Gotland erbjuds män som fyller 65 år en ultraljudsundersökning av stora kroppspulsådern, även kallat screening av aorta.

Läs mer om Aorta screening på Gotland (1177.se)

Kontakta oss

Kliniskt fysiologiskt laboratorium, Visby lasarett – 1177

Till oss kommer framför allt kvinnor i alla åldrar som

 • fått cellförändringar på livmodertappen
 • besväras av rikliga menstruationer
 • har cystor på äggstockarna
 • har utretts eller utreds för endometrios
 • gravida tom v.22 med gynekologiska besvär
 • har myom
 • har problem med urinläckage eller framfall
 • har behov av avancerad preventivmedelsrådgivning
 • önskar rådgivning kring/eller göra en abort
 • drabbats av missfall
 • lider av ofrivillig barnlöshet

Men även mindre gynekologiska operationer, eller andra besvär från vulva och eller smärttillstånd i buk och bäcken.

På mottagningen arbetar gynekologer, barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor, kurator, sexolog och läkarsekreterare. Visby lasarett utbildar läkare, barnmorskor och sjuksköterskor. Därför kan du komma att träffa studenter under utbildning vid besök hos oss.

Kontakta oss (tidsbeställning och telefonrådgivning)

Gynekologiska mottagningen, Visby lasarett – 1177

För preventivmedel samt STI-provtagning för könssjukdomar, kontakta istället Barnmorskemottagningarna på telefon 0498-20 42 40.

Läs mer

Om gynekologiska besvär 1177.se

Vi kontrollerar dig som har maligna blodsjukdomar eller förändringar i blodbilden. De vanligaste sjukdomarna är lymfom, myelom, kronisk och akut leukemi samt tillstånd med bristande funktion i immunsystemet. Första kontakten sker via remiss från annan vårdinrättning.

 • På hematologmottagningen utför vi provtagningar, exempelvis blodprov och benmärgsprov. Du får träffa en läkare för att få information samt planering och uppföljning av behandlingar.
 • I samband med läkarbesöket finns det även möjlighet att träffa en sjuksköterska som svarar på frågor, ger råd samt hjälper till med nya besökstider och provtagningsremisser.
 • Sjuksköterskan är också tillgänglig på telefon för rådgivning, stödjande samtal, provsvar, tidsbokning och läkemedelsinstruktion.

Kontakta oss

Hematologmottagningen, Visby lasarett – 1177

Läs mer

Leukemi – blodcancer – 1177.se

I vår hjärtrehabiliteringsverksamhet ingår ett team bestående av läkare, sjuksköterskor, sjukgymnast, kurator och dietist.

Vi erbjuder patienter med kranskärlssjukdom att delta i det sekundär preventiva programmet som har som mål att återföra patienten till ett så aktivt liv som möjligt.

I hjärtrehabiliteringen ingår hjärtträning, genomgång av riskfaktorer för kranskärlsjukdom. Utifrån detta besök skräddarsyr vi programmet för patienten och erbjuder rökavvänjning, stresshantering, kostinformation samt fysioterapeutiska insatser.

Kontakta oss

Hjärtmottagningen, Visby lasarett – 1177

Läs mer

Så fungerar hjärtat och blodomloppet – 1177.se

Välkommen till hudmottagningen på Visby lasarett, en specialiserad mottagning för hudsjukdomar.

Kontakta oss

Hudmottagningen, Visby lasarett – 1177

Läs mer

Hud, hår och naglar – 1177.se

Vi tar emot patienter för återbesök efter slutenvård, patienter på remiss, patienter med kroniska infektioner och lungsjukdomar.

Vi har endast planerad mottagning, akuta besök hänvisas till sjukhusets akutmottagning. Rådgivning kan ges av sjuksköterska via telefon.

Infektion och lungmottagningen
Vi tar emot patienter för återbesök efter slutenvård, patienter på remiss, patienter med kroniska infektioner och lungsjukdomar.

Allergimottagningen
Här utreds och behandlas patienter över 18 år med svår allergi och svår astma av läkare, sjuksköterskor och undersköterska. För att kunna erbjudas besök krävs en remiss. För kontakt med specialistvård för Barn- och ungdom upp till 18 år.

Hitta till oss

Följ gul markering från huvudentrén till hisshall A på Visby lasarett. Gå eller tag hissen en våning ner till plan 2.

Kontakta oss

Infektion- lung- allergimottagning, Visby lasarett - 1177

Läs mer

Allergier och överkänslighet – 1177.se

Allergikommitténs råd & rekommendationer

Allergi är en av de största folksjukdomarna, främst bland barn och ungdomar. Allergier och annan överkänslighet är till stor del miljöbetingade. Det är möjligt att underlätta allergikers vardag genom förbyggande insatser. För att åtgärder skall bli framgångsrika, bör de sättas in så tidigt som möjligt och beröra olika miljöer.

 • En bra grundstädning är en viktig del i det allergiförebyggande arbetet.
  • Pälsdjurspartiklar, mögelsporer, födoämnesrester, pollen, textil- och mineralullsfibrer, bakterier och virus är exempel på ämnen som kan finnas i damm.
  • Skapa rutiner så att alla fria ytor är lätt städade.
  • Undvik mattor och stoppade möbler.
 • Avstå från parfymerade produkter då du vistas i Regionens lokaler.
  • Vanliga anledningar till irritation i luftvägarna är starka dofter, tobaksrök och avgaser.
 • Undvik växter som kan vara allergiframkallande.
 • Undvik passiv rökning.
  • Tobaksrök ökar risken för allergi och astma.
  • Undvik att röka vid entréer och under fönster.
  • Tobaksrök sätter sig i hår och kläder.
 • Väl fungerande ventilation.
  • Många hälsoproblem beror på inomhusmiljön som har att göra med ventilation och fuktskador.
  • Människor tillbringar huvuddelen av sina liv inomhus.

På kirurgmottagningen träffar du läkare samt sjuksköterskor med specialitet inom kirurgiska sjukdomar såsom inom övre och nedre bukkirurgi, kärlkirurgi samt allmänkirurgi.

På kirurgmottagningen tar läkare emot besök inom sin respektive specialområde. Här utförs bedömning inför och efter operation eller behandling, utöver detta genomförs också mindre operationer i lokalbedövning.

Vi har endast planerad verksamhet med nybesök och återbesök.

Kontakta oss

Kirurgmottagningen, Gotland – 1177

Hos Minnesmottagningen utreder vi minnessvårigheter och andra symtom på störningar i hjärnans högre funktioner. Syftet med utredningen är att hitta orsaken till symtomen, fastställa diagnos och ge behandling.

Vid demenssjukdom är det viktigt att kunna identifiera vilken typ av sjukdom det är samt att kartlägga dess yttringar och hitta de funktioner som går att förbättra och utveckla.

Behandling med läkemedel kan bli aktuellt samt information, råd och stöd.

Vi samarbetar med andra vårdgivare för att kunna hjälpa dig som patient och anhörig. Detta ingår vid en utredning:

I en utredning ingår noggrann genomgång av sjukhistoria och kartläggning av symtom. Vi gör olika tester och undersökningar.

Som patient kan du träffa flera medlemmar av vårt team som består av demenssjuksköterska, läkare, kurator, neuropsykolog och ibland en arbetsterapeut.

Kontakta oss

Du är välkommen att ringa för att fråga och få råd.
Minnesmottagningen, Visby – 1177

Länkar

Mun- och Käkcentrum på Visby lasarett är tandvårdens kompetenscentrum på Gotland. Med specialist- och specialfunktioner inom barntandvård, bettfysiologi, endodonti, protetik, parodontologi, ortodonti och avancerad käkkirurgi samt sjukhustandvård och uppsökande verksamhet.

Remiss krävs.

Kontakta oss

Mun- och Käkcentrum, Visby lasarett - 1177

Till oss kommer patienter med konstaterade eller befarade neurologiska sjukdomar.

Patientkategorier:

 • Parkinson sjukdom
 • Epilepsi
 • MS (multipel skleros)
 • Hjärntumör
 • ALS (amyotrofisk lateral skleros)
 • Specifik huvudvärk
 • Cerebrovasculära sjukdomstillstånd
 • Övriga patienter med neurologiska symptom

Verksamheten bedrivs av vårdgivare med olika professioner individuellt och i team bestående av läkare, sjuksköterska, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kurator och sekreterare och vården och omsorgen ges i samråd och med respekt för patientens självbestämmande och integritet.

Kontakta oss

Neurologmottagningen, Visby lasarett – 1177

Läs mer

Här finns:

 • Mottagning för hemodialys
 • Mottagning för påsdialys
 • Njurmottagning

Kontakta oss

Njurmottagningen, Visby lasarett - 11777

Läs mer

Till oss remitteras patienter med diagnostiserad cancersjukdom. Här arbetar sjuksköterskor och onkologläkare, samt läkare med palliativ inriktning. Vi har även ett nära samarbete med Onkologavdelningen A3 samt andra enheter, både här på Visby lasarett och på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

En behandlingsplan upprättas och uppföljning med onkolog sker kontinuerligt under behandlingen.

Den palliativa mottagningen är specialiserade på symtomlindring.

Sjuksköterskor finns tillgängliga under dagtid för rådgivning, uppföljning och planering kring den onkologiska behandlingen.

Hos oss finns det även en dagsjukvårdsenhet och där ges olika onkologiska behandlingar samt blodtransfusioner.

Kopplat till mottagningen finns även andra specialiteter såsom dietist, arbetsterapeut, fysioterapeut och kurator.

Kontakta oss

Onkologimottagning, Visby lasarett – 1177

Läs mer

Cancer – 1177

Till Ortopedmottagningen kommer patienter med sjukdomar eller skador i rörelseapparaten som är i behov av undersökning och behandling inom specialistvård. Vi tar bland annat emot patienter med höft- och knäledsartros, ryggproblematik och frakturer. På mottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor samt sjukgymnast/fysioterapeut.

Vi utför enklare handingrepp och ryggblockader.

Kontakta oss

Ortopedmottagningen, Visby lasarett - 1177

Filmer om knäleds-, höftoperation och rehabilitering

Läs mer

information om skelett, leder och muskler – 1177.se

Resemedicinska vaccinationsmottagningen är i nuläget stängd.

Du kan få rådgivning på telefonnummer 0498-26 80 03.

Läs mer

Reseråd och vaccinationer 1177

På mottagningen utreds och behandlas flera olika typer av inflammatoriska reumatiska sjukdomar.

 • Ledinflammationer som reumatoid artrit, psoriasis artrit och Bechterews sjukdom.
 • Inflammatoriska reumatiska systemsjukdomar som SLE och Sjögrens syndrom.
 • Inflammatoriska kärlsjukdomar som Wegeners granulomatos och polyarteritis nodusa.

Läkare, sjuksköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator arbetar i team och i samråd med och respekt för patientens medbestämmande och integritet.

På mottagningen ges även dagsjukvård, från ett par timmars upp till flera timmars behandlingar.

Kontakta oss

Reumatologmottagningen, Visby lasarett – 1177

Länkar

Välkommen till oss. Röntgenenheten ansvarar för Gotlands medicinska, diagnostiska och terapeutiska radiologiska verksamhet (dock inte dental radiologi, dvs röntgen av tänder)

Kontakta oss

Röntgenavdelning, Gotland – 1177

Tidsbokning
Skelett 0498-26 83 50

Magnetkamera, datortomografi, ultraljud 0498-26 88 50

Mammografi 0498-26 83 64

Drop-in-tider för lungröntgen: För närvarande kan vi inte erbjuda drop-in-tider.

Mer information om röntgenundersökningar

På 1177.se finns mycket och bra information om röntgenundersökningar.

Bildundersökningar och röntgen – 1177

Stomimottagningen tar vi emot dig som har stomi eller behov av bröstprotes.

Överviktsmottagningen tar vi emot dig som ska eller har opererats för övervikt.

Kontakta oss

Stomi- och överviktsmottagningen, Visby lasarett – 1177

Hitta till oss på Visby lasarett

 • Mottagningen finns på samma våning som lasarettets huvudentré (plan 3).
 • Följ korridoren förbi Patientbiblioteket och sedan är det skyltat till höger innan hisshall C.
 • Vid besök anmäl dig först i Centralkassan vid lasarettets huvudentré.

Urologmottagningen är en läkar- och sjuksköterskemottagning för urologiska fall.

Vi utreder och behandlar sjukdomar i njurar och urinvägar hos både män och kvinnor, och i mannens könsorgan.

Det innebär att vi tar emot patienter med besvär från njurar, urinledare, urinblåsa, prostatakörtel, urinrör, testiklar, penis och pung. Vi behandlar också inkontinens och stensjukdomar.

På mottagningen arbetar en urolog, en sjuksköterska, en undersköterska och en medicinsk sekreterare tillsammans i ett team.

Kontakta oss

Urologmottagningen, Visby lasarett – 1177

Via e-tjänsterna kan du boka tid, kontakta mottagningen, förnya recept med mera.

Vi tar emot patienter med blås- och tarmfunktionsstörningar efter remiss från distriktsläkare på vårdcentral eller specialistmottagning på lasarettet.

Vid besök ska anmälan ske i centralkassan vid lasarettets huvudentré.

VUXNA Mottagningen för vuxna patienter finns på lasarettet, hus E, plan 2.

BARN Mottagningen för barn sker på barn och ungdomsmedicinska mottagningen Visby lasarett plan 3.

Kontakta oss

Uro- och tarmterapimottagning, Visby lasarett – 1177

Till ögonmottagningen kommer patienter med kroniska ögonsjukdomar som kräver regelbunden vård som t.ex patienter med diabetes, grönstarr, gulafläcken sjukdom.

Vi utför viss kirurgi som t.ex. gråstarroperationer och polikliniska operationer.

Hos oss arbetar ögonläkare, ögonsjuksköterskor, undersköterska, ortoptist samt administrativ personal.

Kontakta oss

Ögonmottagningen, Visby lasarett – 1177

Mottagningen är Gotlands specialistenhet för öron-, näs- och halssjukdomar, enheten utreder och behandlar så väl barn som vuxna.

Hit kan du komma efter remiss från din vårdcentral, företagshälsovård eller privatläkare. Du kan också skicka in en egenremiss till mottagningen. Mer information och blankett för utskrift finns på sidan Remiss och egenremiss.

Huvuddelen av verksamheten sker på dagtid i form av diagnostisering och behandling på mottagningen. Förutom mottagningsverksamhet finns också vård av inneliggande patienter. Vid behov av operation kan det göras så väl över dagen som med inläggning på vårdavdelning. Vårdplatserna är gemensamma med övriga opererande enheter.

En stor del av våra patienter har vi gemensamt med Hörselvården.

Enheten har ett välutvecklat samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm samt med Universitetssjukhuset i Linköping.

Kontakta oss

Öron näsa halsmottagningen, Visby lasarett – 1177

Länkar

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 juni 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00