Sök

Press och media

Hitta på sidan

Här finns samlad information som i första hand riktar sig till dig som arbetar som journalist eller inom media.

Presskontakter

Om du har frågor som rör någon av våra verksamheter är det bäst att vända sig till den aktuella förvaltningens kommunikatör, se nedan. Om du inte får tag på den du söker, vänd dig till pressekreteraren (kontorstid vardagar).

Pressekreterare
Petra Jonsson
Telefon: 0498-26 98 29, 0737-65 80 00
E-post: petra.jonsson@gotland.se

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Magne Hovland, förvaltningskommunikatör
Telefon: 0498-26 85 57
E-post: magne.hovland@gotland.se

Mejla gärna frågor om hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamheter till registraturen på registrator-hsn@gotland.se. De hjälper dig med att få kontakt med rätt funktion eller verksamhet.

Socialförvaltningen
Anna Sofia Hakeberg, förvaltningskommunikatör
Telefon: 0498-20 45 12, 0700-83 22 07
E-post: annasofia.hakeberg@gotland.se

Teknikförvaltningen
Lovisa Stern, förvaltningskommunikatör
Telefon: 0498-26 98 32
E-post: lovisa.stern@gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Häggbom Norrby, kommunikatör
Telefon: 0498-26 90 83
E-post: peter.haggbom-norrby@gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Johan Kurelid, förvaltningskommunikatör
Telefon: 0498-26 91 50
E-post: johan.kurelid@gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
My Monzón Preis, förvaltningskommunikatör
Telefon: 0498-26 94 56
E-post: my.monzon_preis@gotland.se

Begära ut handlingar

Du har rätt att ta del av regionens allmänna handlingar förutsatt att de inte omfattas av sekretess:

I Region Gotlands diarium kan du söka efter vissa av Region Gotlands allmänna handlingar, såsom tidigare fattade beslut.

Protokoll, kallelser och de flesta tillhörande handlingar finns på fullmäktiges och nämndernas egna sidor:

Olycksbulletiner till media

Vid olyckor eller andra händelser där media söker information om patienters tillstånd, lämnar Visby lasarett ut olycksfallsbulletiner via akutmottagningen på telefon 0498-26 81 50.

Ibland kan det dröja innan en bulletin kommer fram och det kan också vara svårt att ge exakt besked om när den kommer. Detta beror ofta på de svåra förutsättningar som råder vid akuta skador och olyckor.

Så gör du om du önskar olycksbulletin efter en händelse

  • Journalist som önskar information efter en händelse ringer Visby lasaretts akutmottagning på telefon 0498-26 81 50. Välj först knappval 1 (Akutmottagningen) och sedan knappval 2 (Bulletin media). Bulletinen läses upp av den personal (ledningssjuksköterska) som bemannar telefonen.
  • Om ingen bulletin finns framme, kontaktar tjänstgörande ledningssjuksköterska på akutmottagningen ansvarig läkare. För att uppgifter överhuvudtaget ska lämnas ut måste du som journalist vara insatt i grundfakta om olycksfallet – plats, tid, eventuellt om någon blev skadad med mera.
  • På akutmottagningen finns bulletinen sedan kvar och läses upp när journalist eller reporter ringer tillbaka.
  • Akutmottagningen lämnar inte uppföljande bulletiner efter den första olycksbulletinen om en enskild händelse.

Vad innehåller en bulletin?

Olycksbulletinerna innehåller avindentifierade standarduppgifter om skadans allvarlighetsgrad. Vilka uppgifter som kan lämnas ut avgör behandlande läkare.

Lex Maria anmälningar

Om en patient har fått eller riskerat att få en allvarlig skada i hälso- och sjukvården ska vårdgivaren anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Varje vårdgivare ska utse en särskild person som ansvarar för att skicka anmälningar enligt lex Maria till IVO. I hälso- och sjukvårdsförvaltningen på Gotland är det chefläkaren. I samband med anmälan enligt lex Maria skickar förvaltningen pressmeddelande till media samt publicerar det på regionens webbplats.

Så arbetar vi med anmälningar enligt lex Maria

Lex Sarah anmälningar

Den som bedriver en verksamhet enligt socialtjänstlagen SoL, eller lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade LSS, är skyldig att anmäla allvarliga missförhållanden eller risker för allvarliga missförhållanden. Detta görs enligt lex Sarah till inspektionen för vård och omsorg, IVO. I samband med att Region Gotland anmäler en händelse enligt lex Sarah skickar socialförvaltningen ett pressmeddelande till media samt publicerar det på regionens webbplats.

De privata utförare som finns inom socialtjänstens område anmäler själva händelser enligt lex Sarah till IVO.


Pressbilder

Bilder på fullmäktiges ledamöter

Socialdemokraterna
Socialdemokraternas pressbilder

Moderaterna
Moderaternas pressbilder

Centerpartiet
Centerpartiets pressbilder

Kristdemokraterna
Kristdemokraternas pressbilder

Liberalerna
Liberalernas pressbilder

Vänsterpartiet
Vänsterpartiets pressbilder

Miljöpartiet
Miljöpartiets pressbilder

Sverigedemokraterna
Sverigedemokraternas pressbilder

Fotografier på denna webbplats skyddas enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Bilderna är fria för publicering men fotografens namn (alternativt Region Gotland om fotograf saknas) måste anges vid all form av publicering.

Fotografier som finns på politiker och tjänstepersoner får endast användas av medier i redaktionellt syfte.

Bilderna får inte förses med missvisande bildtexter eller på annat sätt förvanskas utifrån originalet.

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt

Lämna synpunkter på vår nya webb

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 februari 2024
Dela sidan