Sök

Mat och livsmedel

Mat- och livsmedelsnäringarna är centrala i utvecklingen av Gotland. Det är en av prioriterade styrkeområden. Det betyder att det finns goda möjligheter att skapa hållbara innovationer och utveckling inom mat och livsmedel.

Livsmedel, mat och måltider är en del av Gotlands identitet, det gör också att Gotland laddas av dofter, smak och textur som samlas till matminnen. På så vis är maten en del av den attraktionskraft som gör att fler besöker Gotland och allt fler väljer att flytta hit.

Det finns tusentals företag och ännu fler människor som arbetar med mat och livsmedel på Gotland. De som medverkar i filmen representerar dem alla. Filmen har medfinansierats av Tillväxtverket och ingick i arbetet med det nationella projektet Vägar till hållbar utveckling.

Självförsörjning är en naturligt viktig fråga för alla öar utan broförbindelse med fastland. En god självförsörjning i Gotlands mat- och livsmedelsproduktion skapar korta värdekedjor och blir även hållbart för både för miljön, människan och ekonomin. Det är också en förutsättning för hög beredskap för att hantera en samhällstörning.

Gotland är en viktig matproducent både för gotlänningar och besökare, men också för Sveriges matförsörjning. Vi exporterar ungefär 85 procent av allt vi producerar och upp till 50 procent av landets hela försörjning av morötter och palsternackor. Här finns också Sveriges största regionala ekologiska köttvarumärke Smak av Gotland som tillsammans med mellanstora och små producenter tar fram kvalitetsprodukter av de finaste råvaror. (Sedan 2022 även växtbaserade varor.)

Vägen från hav och jord till bord kan vara väldigt kort och det är bra. Den största delen gotländska producenter är småskaliga, en naturlig struktur på en diversifierad ö-näringslivskarta. Tillsammans med de stora skapas infrastrukturer som gör det möjligt att producera, förädla, distribuera och konsumera gotländsk mat så lång borta som i Asien, eller så nära som i en delikatessaffär i Stockholm eller en gårdsbutik i Eke.

Gotlands regionala mat- och livsmedelsstrategi 2016-2025 är framtagen i samverkan mellan näringsliv, organisationer, akademi och myndigheter. Det finns även en nationell strategi och handlingsplan för Sverige som Tillväxtverket förvaltar från och med 2021.

Vår regionala strategi ligger till grund för att Gotland ska förstärka sin position på de lokala, nationella och internationella marknaderna i en ständig förflyttning mot ökad hållbarhet som matregion (det vi producerar och förädlar) och matdestination (de matupplevelser man reser hit för att ta del av).

Strategin för mat och livsmedel har en nära koppling till Gotlands regionala utvecklingsstrategi – Vårt Gotland 2040.

Mat- och livsmedelsstrategins övergripande perspektiv och utvecklingsområden

Övergripande

  • Hållbar tillväxt
  • Samverkan och samarbete

Utvecklingsområden

  • Fortsatt varumärkesarbete
  • Omvärldsbevakning
  • Marknadsutveckling
  • Ökad förädlingsgrad
  • Kompetensutveckling
  • Innovation och produktutveckling

Genomföra strategin

För strategins gemensamma genomförande ansvarar en styrgrupp med representanter från Protos AB, Uppsala Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, LRF, Tillväxt Gotland, Gotland Grönt Centrum AB, Länsstyrelsen i Gotlands län samt Region Gotland.

Mat- och livsmedelsproducenter

Här hittar du kontakter till olika producenter inom primärproduktion, förädling, handel, restaurang eller offentlig måltid.

(Markering med stjärna* betyder att de även är en del av Gotlands företagsfrämjande system och/eller rådgivare eller projektaktörer.)

Livsmedelsverksamhet

Kontakta Region Gotland

Beata Afzelius
Strateg

Visborgsallén 19

621 81 Visby

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 maj 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00