Sök

Starta, ändra, avsluta en livsmedelsverksamhet

Restauranger, livsmedelsbutiker, skolkök och andra verksamheter som hanterar livsmedel ska vara registrerade hos livsmedelskontrollen på Region Gotland. Dricksvatten och snus är också livsmedel. Kravet om registrering gäller även för tillfälliga och mobila verksamheter. Anmäl också om det sker större förändringar i din verksamhet. Vill du avsluta din verksamhet så gör du en anmälan om avregistrering.

Registrering av livsmedelsverksamhet

Anmäl till oss om du ska starta eller ta över en befintlig verksamhet. Tillfälliga och mobila verksamheter ska också vara registrerade. Det gör du genom att fylla i en anmälan och skicka in den till oss minst två veckor innan du startar.

Du behöver även meddela oss om du gör betydande ändringar i din livsmedelsverksamhet. Betydande ändringar är till exempel om du:

  • ändrar bolagsform mellan enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag
  • ändrar verksamheten från till exempel bageri till restaurang eller byter lokal

Avregistrering av livsmedelsverksamhet

När du säljer din livsmedelsverksamhet eller om den ska upphöra av annan anledning ska du anmäla det till livsmedelskontrollen. Tänk på att dricksvattenanläggningar som inte längre används ska avregistreras.

Registrering av dricksvattenanläggning

Använder du dricksvatten från egen brunn eller från ett privat vattenverk då ska du anmäla det till oss på livsmedelskontrollen.

Beslut om registrering och kontrollfrekvens

När du registrerar ditt livsmedelsföretag får du ett beslut om registrering och ett beslut om avgift. I samband med den första livsmedelskontrollen får du ett beslut om kontrollfrekvens, det vill säga det antal kontroller per fem år som verksamheten får besök av kontrollmyndigheten.

Om du startar utan att registrera verksamheten

Du bryter mot lagen om du startar en livsmedelsverksamhet utan att ha registrerat den. Detta gäller även om du som livsmedelsföretagare tar över en redan registrerad verksamhet. Om du glömmer eller av andra orsaker inte registrerar din livsmedelsverksamhet riskerar du att få betala en sanktionsavgift.

Sanktionsavgift

Livsmedelssanktionsavgift är en särskild avgift som regleras enligt livsmedelslagen. Sanktionsavgiften beror på hur mycket verksamheten omsätter, men kan uppgå till max 75 000 kronor.

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 mars 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt