Sök

Besöksnäring

Gotland är ett attraktivt resmål som årligen lockar över en miljon besökare. Besökare som vill upptäcka ön Gotland med dess spännande natur, kultur och kulturarv.

Besöksnäringen på Gotland ska vara hållbar utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Region Gotland arbetar tillsammans med organisationer, myndigheter, akademi och näringsliv för att åstadkomma detta.

Besöksnäringsstrategi

Gotland ska upplevas som norra Europas mest hållbara och attraktiva resmål 2027. Det är den långsiktiga målsättning i den regionala besöksnäringsstrategin för Gotland som regionfullmäktige antog 2019-02-25.

Besöksnäringsstrategin var resultatet av två års arbete med omvärldsanalyser och diskussioner kring vägval. Strategin tar avstamp i att Gotland ska vara en attraktiv destination året runt för såväl svenska som internationella resenärer.

Arbetet leds av Gotlands Förenade Besöksnäring och Region Gotland tillsammans med större aktörer inom besöksnäringen, länsstyrelsen och Uppsala universitet Campus Gotland.

Kontakta Region Gotland

Karin Winsnes
Näringslivsstrateg

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 mars 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00