Sök

Förnyelsepriset

Hitta på sidan

Förnyelsepriset är Region Gotlands eget pris som syftar till att uppmärksamma och stimulera förnyelse och innovation som ökar nyttan för gotlänningarna och andra som vi finns till för.

En skylt med bidragsnamn på

Förnyelsedagen 2023

Alla medarbetare i Region Gotlands verksamheter, Gotlandsmusiken och Gotlandshem kan nominera både egna eller kollegors utvecklingsarbeten som på olika sätt har bidragit till

  • förbättrad kvalitet
  • förbättrad service
  • ökad effektivitet
  • förenklade arbetssätt och metoder

Förnyelseprisets vinnare 2023

Priserna delas ut till en verksamhet, enhet eller arbetsgrupp på den årliga Förnyelsedagen. Det finns fem olika priskategorier.

Förnyelsepriset delas ut till ett utvecklingsarbete som tänkt nytt. Utvecklingsarbeten som vågat testa innovativa metoder, digitalisering eller som genom mod, kreativitet och nyskapande nått oväntade och positiva resultat.

Vinnare: Vi trampar mot framtiden
Förvaltning: Teknikförvaltningen (kontaktperson: Simon Hoffman).

Juryns motivering: Med kreativitet och nytänkande har verksamheten löst ett välkänt problem som tidigare skapat stor negativ publicitet under sommaren. Med nya grepp har man radikalt minskat antalet klagomål om nedskräpning. Genom att använda ett klimatsmart och smidigt transportmedel har tillgängligheten ökat, ungdomar fått sitt första arbete och nedskräpningen minskat. Vinnaren är en tydlig och synlig ambassadör för Visby och Gotland.
Vinnaren har bidragit till förnyelse genom att man lyckats kombinera väl beprövade saker i ett nytt sammanhang.

Kvalitetspriset delas ut till ett utvecklingsarbete som genom systematiskt förbättringsarbete bidragit till ökad kvalitet. Utvecklingsarbeten med en tydlig process och som kan påvisa tydliga resultat i utvärderingen av arbetet.

Vinnare: Barnanpassad vård
Förvaltning: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (kontaktperson Marina Lorentzon).

Juryns motivering: Vinnaren har genom systematiskt och strukturerat förbättringsarbete säkrat kvalitet i sin verksamhet utifrån en nationell modell. Verksamheten har genom sitt arbete skapat värde för dem de är till för och har involverat dem i sitt förbättringsarbete. Genom självskattning och kollegial bedömning från annan verksamhet har de uppvisat goda resultat och en hög ambitionsnivå. Vinnaren är ett strålande exempel på ett väl utfört kvalitetsarbete.

Servicepriset delas ut till ett utvecklingsarbete som kan påvisa tydliga förbättringar för sina kunder.

Vinnare: Projekt Föräldraskap
Förvaltning: Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, Socialförvaltningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Regionstyrelseförvaltningen (kontaktperson Blerina Rabushaj).

Juryns motivering: Vinnarna har genom stort engagemang och hög ambition skapat förutsättningar till stöd för alla föräldrar. Verksamheten har genom sitt inkluderande arbete skapat ett tryggt sammanhang där nyanlända och utomlandsfödda föräldrar ges förutsättningar till föräldrastöd och integration. Det har minskat utanförskap med både föräldraperspektivet och barnperspektivet i centrum. På så sätt har verksamheten förenklat och ökat tillgängligheten för målgruppen som dessutom resulterat i positiv feedback, ökat förtroende och förståelse för barns rättigheter och ett jämställt föräldraskap. Vinnaren är ett utmärkt exempel på banbrytande arbetssätt för bättre service. Tidiga insatser ger effekt på hur både föräldrar och barn integreras i svenska samhället.

Temaområdet för temapriset väljs ut årligen utifrån ett område som regionen särskilt vill stimulera utveckling inom.

Tema 2022: Hållbarhet

Vinnare: Spara vatten – öns viktigaste utvecklingsfråga
Förvaltning: Teknikförvaltningen (kontaktperson: Peter Daun).

Juryns motivering: Vinnaren har genom ett långsiktig, uthålligt och konsekvent arbete gjort skillnad inom ett för Gotland livsviktigt livsmedel. Genom smart användning av tillgängliga resurser och samverkan har arbetet lett till påvisbara resultat inom ett högaktuellt område. Vinnaren har genom sin kreativitet och goda pedagogik beskrivit och kommunicerat Gotlands utmaningar. Det vinnande bidraget har medverkat till att höja kunskapen, förändra attityder och beteenden hos både gotlänningar och besökare. Vinnaren är ett utmärkt exempel på att uthållighet lönar sig.

Vinnaren av publikens pris avgörs genom sms-röstning. Du som medarbetare, förtroendevald och allmänhet är välkommen att rösta på ditt favoritbidrag.

Vinnare: Mottagningsoperation på kvinnokliniken
Förvaltning: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (kontaktperson: Johanna Wesström).

Vinnaren av publikens pris avgjordes genom SMS-röstning där det vinnande bidraget vann med 319 röster av totalt 5827 röster.

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Lämna synpunkter på vår nya webb

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 februari 2024
Dela sidan