Kontakt

Frågor om gymnasievalet, antagning, inackorderings- och resebidrag

Antagningshandläggare
Telefon: 0498-26 94 43
E-post: gymnasieantagning@gotland.se

Postadress:
Gymnasieantagningen på Gotland
Region Gotland
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
621 81 Visby

Frågor om studieval och yrke hänvisas till våra studie- och yrkesvägledare, som även hjälper till när det är semesterstängt hos gymnasieantagningen.

Kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledning

Frågor till Wisbygymnasiet

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Studieekonomi

När du går i gymnasiet kan du få ekonomisk studiehjälp i form av:

  • studiebidrag

  • extra tillägg

  • inackorderingstillägg

  • resetillägg

Studiebidrag för dig som är under 20 år

Studiebidrag får du som studerar på heltid fram till vårterminen det år du fyller 20 år. Studiebidraget behöver du inte ansöka om, förutsatt att du ska studera i Sverige. Det betalas ut efter att skolan meddelat att du har blivit antagen. CSN kommer att skicka ett beslut om studiebidrag till dig (om du är myndig) eller dina föräldrar inför varje nytt läsår.

Extra tillägg 

Extra tillägg måste du däremot ansöka om hos CSN. Du kan få dessa tillägg endast i vissa fall. Hur mycket du kan få varje månad beror på din och din familjs ekonomi.

Inackorderingstillägg och resetillägg 

Inackorderingstillägg och resetillägg ansöker du om hos gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen om du ska gå i en kommunal gymnasieskola. Om du ska gå i en fristående gymnasieskola ansöker du hos CSN. Läs mer om detta via länk på den här sidan.

Studiemedel för dig som är över 20 år

Studerande som ska läsa på gundskole- eller gymnasienivå och är över 20 år kan söka studiemedel från och med höstterminen det året man fyller 20 år. Studiemedel består av två delar: en lånedel och en skattefri bidragsdel. Man kan välja att enbart söka bidragsdelen. Läs mer om detta på CSN:s hemsida.

Stipendier

Varje år delar svenska stiftelser, företag och organisationer ut olika stipendier som du kan söka. Bland annat utbildningsstipendier. Fråga gärna dina lärare och studievägledare om det finns några speciella stipendier som är knutna till din skola eller utbildning. Läs mer om stipendier via länk på den här sidan. Du kan även kan hitta stipendier i böckerna Stora fondboken, Stipendiehandboken eller Fonder och stipendier i Sverige. Böckerna finns på biblioteket.

RG-bidrag

Du som är hörselskadad eller rörelsehindrad kan få bidrag till vissa kostnader vid en gymnasieutbildning på riksgymnasium, så kallat RG-bidrag, för exempelvis mat, boende och hemresor. Läs mer via länk på den här sidan.