Sök

Studieekonomi

När du går i gymnasiet kan du få ekonomisk studiehjälp.

Du kan få ekonomisk studiehjälp i form av:

  • studiebidrag
  • extra tillägg
  • inackorderingsbidrag
  • resetillägg

Studiebidrag för dig som är under 20 år

Studiebidrag får du som studerar på heltid fram till vårterminen det år du fyller 20 år. Studiebidraget behöver du inte ansöka om, förutsatt att du ska studera i Sverige. Det betalas ut efter att skolan meddelat att du har blivit antagen. CSN kommer att skicka ett beslut om studiebidrag till dig (om du är myndig) eller dina föräldrar inför varje nytt läsår.

Tänk på att studiebidraget kan dras in om du har ogiltig frånvaro, något som kan påverka övriga bidrag som din familj får, t.ex. inackorderings-, bostads- och underhållsbidrag. Skolan är skyldig att rapportera till CSN, som beslutar om studiebidraget, om ogiltig frånvaro.

Extra tillägg

Om du studerar på gymnasiet och din familj har låg inkomst kan du ansöka om extra tillägg hos CSN. Hur mycket du kan få varje månad beror på din och din familjs ekonomi.

Inackorderingsbidrag

Elever på Gotland kan beviljas ekonomiskt stöd till inackordering om vissa villkor uppfylls.

Studiemedel för dig som är över 20 år

Studerande som ska läsa på gundskole- eller gymnasienivå och är över 20 år kan söka studiemedel från och med höstterminen det året man fyller 20 år. Studiemedel består av två delar: en lånedel och en skattefri bidragsdel. Man kan välja att enbart söka bidragsdelen. Läs mer om detta på CSN:s hemsida.

RG-bidrag

Du som är hörselskadad eller rörelsehindrad kan få bidrag till vissa kostnader vid en gymnasieutbildning på riksgymnasium, så kallat RG-bidrag, för exempelvis mat, boende och hemresor.

Resebidrag

Elever på Gotland kan beviljas ekonomiskt stöd till resor om vissa villkor uppfylls.

Bussiga kortet

Elever i gymnasieskolan omfattas inte av rätten till skolskjuts. Gymnasieelever som bor på landsbygden har möjlighet att resa kostnadsfritt med landsbygdstrafiken på Gotland genom "Bussiga kortet".

Stipendier

Varje år delar svenska stiftelser, företag och organisationer ut olika stipendier som du kan söka. Bland annat utbildningsstipendier. Fråga gärna dina lärare och studievägledare om det finns några speciella stipendier som är knutna till din skola eller utbildning.

Du kan även kan hitta stipendier i böckerna Stora fondboken, Stipendiehandboken eller Fonder och stipendier i Sverige. Böckerna finns på biblioteket.

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 februari 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00