Kontakt

Post- och besöksadress:
Skräddaren förskola
Skräddargatan 2
621 52 Visby

Mobil:
Nålen: 0700 - 83 26 63
Saxen: 0739 - 87 72 18

Rektor:
Olga Todorowska-Johansson
Tfn: 0498-26 34 12
E-post: olga.todorowska-johansson@gotland.se

Biträdande rektor

Maria Sollerman 
tfn 0498 - 269743
E-post: maria.sollerman@gotland.se 
 

Adm assistent:
Carolina Qviström
Tfn: 0498-26 33 92
E-post: carolina.qvistrom@gotland.se
 

Administration för barnomsorgsansökningar,
scheman, inkomster och fakturor:
barnomsorg@gotland.se
Tfn: 0498 - 26 34 90

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förskolan Skräddaren

Förskolan Skräddaren ligger i bostadsområdet Terra Nova i sydöstra Visby. Skräddaren har två åldersindelade avdelningar:

  • Saxen för barn i åldern 1-3 år
  • Nålen för barn i åldern 4-6 år

På förskolan Skräddaren drar vi stor nytta av att ha naturen som en nära granne! Promenader och skogsutflykter hör till vardagen och vi räknar skogen som en viktig del av vår lärmiljö.

Språk, matematik och hållbar utveckling är prioriterade mål hos oss när vi lägger grunden för barnens fortsatta utveckling och utbildning. Värdegrundsfrågorna lyfts dagligen och synliggörs för barnen, de har stor delaktighet och inflytande över den undervisning vi bedriver och vi arbetar aktivt med att belysa Barnkonventionen och barnens förståelse kring sina rättigheter.

 

Hitta direkt