Sök

Skolskjuts

Om du har barn i förskoleklass eller grundskola som har långt mellan skolan och hemmet eller har särskilda behov, kan ditt barn ha rätt till skolskjuts. Skolskjuts beviljas för ett läsår i taget och du behöver därför söka inför varje läsår. Om du väljer en annan skola än den som Region Gotland tilldelat ditt barn, är det inte självklart att få skolskjuts.