Gå till startsidan
Gå till startsidan
Sök

Samråd innan ett grävningsarbete

Under planeringsstadiet innan ett grävningsarbete ska du samråda med Region Gotland och aktörer för att samordna ert arbete.

I planeringsskedet är du som sökande skyldig att föra samråd mellan näringsidkare, ledningsägare, boende, fastighetsägare och övriga berörda. Samordning av arbetet är en viktig faktor för att förstå hur ett gatuarbete kan utföras, både tidsmässigt och geografiskt samt att skapa förståelse hos berörda aktörer i området.

  • Samrådet syftar bland annat till att se om samarbete med andra intressenter behövs eller är möjligt. Detta för att hitta bästa möjliga lösning och att göra det egna arbetet billigare genom samverkan mellan alla berörda intressenter. Det är därför viktigt att i god tid samråda med regionen och ledningsägare. Vem som är samordningsansvarig ska tydligt framgå i ansökan om grävtillstånd.
  • I samrådet undersöks om någon annan avser att arbeta inom samma område vid samma tidpunkt. Om flera utförare har arbeten samtidigt ska normalt den som är först på platsen ansvarig för att genomföra samordning av arbetena. Detta är för att förhindra att regionen eller tredje man drabbas av kostnad eller onödig störning.
  • När du ansökt om tillstånd kommer Region Gotland att kontakta dig för samråd. Du som söker har också en skyldighet att själv ta kontakt och kommunicera med berörda. Du hittar kontaktuppgifter under Information och kommunikation.
  • Inför alla grävningsarbeten ska en vatten- och avloppsgranskning göras. Granskningen utförs av Region Gotlands teknikförvaltning.
  • För att se planerade och pågående arbeten kan du använda sig av Region Gotlands Framkomlighetskarta.

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Saknar du specifika kontaktuppgifter kan du alltid ringa eller skicka e-post så hjälper vi dig att nå rätt person eller verksamhet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 juni 2024