Gå till startsidan
Gå till startsidan
Sök

Information och kommunikation

Inför alla grävningsarbeten behöver alla berörda informeras. Här hittar du riktlinjer för vad och hur du ska kommunicera samt en mall för en kommunikationsplan.

Planera din kommunikation

Inför ett planerat grävningsarbete ska berörda fastighetsägare, boende och affärsinnehavare informeras om arbetet av ansvarig utförare. Dessa ska informeras i god tid (senast 1 vecka) innan arbetet startar för att kunna förbereda sig och få möjlighet att hinna planera för sin verksamhet. Tänk på att du kan behöva börja planera för din kommunikation redan en månad i förväg. Regionen ska alltid kontaktas och informeras inför ett arbete.

Kontakta Region Gotlands trafikförvaltning via mejl: gravtillstand.ta-plan@gotland.se

Skapa en kommunikationsplan

Vid större arbeten ska även allmänheten meddelas på lämpligt sätt, en kommunikationsplan ska därför bifogas i ansökan. Din kommunikationsplan ska innehålla vilka kommunikationsinsatser som ska genomföras, tidplan, målgrupper, informationskanaler och vem som är ansvarig. Kommunikationsplanen bifogas i ansökan om grävtillstånd.

Information som krävs på arbetsplatsen

Under arbetet ska arbetsplatsen märkas med identiteten av den ansvarige i första hand, i annat fall med identiteten av beställaren.

På arbetsplatsen ska det finnas väl synlig skyltning med information om:

  • Ansvarig entreprenör
  • Verksamheten som bedrivs
  • Tidsperiod för arbetet
  • Ett telefonnummer dit allmänheten kan vända sig och få mer information.

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Saknar du specifika kontaktuppgifter kan du alltid ringa eller skicka e-post så hjälper vi dig att nå rätt person eller verksamhet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 juni 2024