Gå till startsidan
Gå till startsidan
Sök

Restnoterade läkemedel

Denna lista är inte komplett och uppdatering görs minst en gång per månad om inte ny information inkommit tidigare.

Var hittar jag information om restnoterade läkemedel:

Läkemedel

Adalat (nifedipin) tablett 20 mg

Tillgänglighet

Avregistreras 2024-05-31.

Anledningen är att Adalat har avregistrerats på den spanska marknaden varifrån Adalat parallellimporterats till Sverige. Det direktimporterade läkemedlet är avregistrerat sedan tidigare.

För detaljer, se Avregistrering av Adalat | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)Länk till annan webbplats.

Alternativ

-För indikation stabil angina pectoris och hypertoni finns flera andra alternativa preparat, både kalciumflödeshämmare och inom andra läkemedelsgrupper. Adalat Oros (nifedipin) depottablett 30 mg finns också tillgänglig på apoteken (2024-06-03).

Möjlighet till licensförskrivning av nifedipin finns (OBS! Enskild licens krävs). Kontakta expedierande apotek för info kring tillgänglighet och pris.

Läkemedel

Etalpha (alfakalcidol) kapslar 0,25 µg

Tillgänglighet

Etalpha (alfakalcidol) kapslar 0,25 µg är restnoterade åtminstone till 2024-07-31.
Etalpha (alfakalcidol) kapslar 0,5 µg är åter tillgängliga.

Särskild info dosdispenserade läkemedel

Etalpha: Ej tillgänglig för nyförskrivning. Apoteket Dos lager täcker hela restperioden.

Begränsad tillgänglighet fram till 2025.

Hantering av restsituation

Generell licens finns nu godkänd för samtliga enheter inom Region Gotland som gäller för alfacalcidol 0,25 mikrogram samt 0,5 mikrogram, finns också ett godkänt undantagshanteringstillstånd för apoteken vilket medför att recept på Etalpha kan användas för expedition av licensalternativet.

Tillgänglighet

Alvedon

Suppositorium 60 mg - tillgängliga
Suppositorium 125 mg - tillgängliga
Suppositorium 250 mg är restnoterad åtminstone till 2024-08-01
Suppositorium 500 mg 50 st tillgänglig på apoteken (2024-07-12). Förpackningsstorleken 10 st är restnoterade till 2024-08-26

Panodil

Suppositorium 60 mg är restnoterade åtminstone till 2024-10-01
Suppositorium 125 mg är restnoterade åtminstone till 2024-08-15
Suppositorium 250 mg är restnoterad åtminstone till 2024-07-22

Alternativ

Alvedon oral suspension 24 mg/ml 100 ml (receptfritt) samt 200 ml (receptbelagd).
Alvedon suppositorium 500 mg 50 st är åter tillgänglig på apoteken (2024-06-03).
Paracetamol Evolan Suppositorium 1 g 50 st är tillgänglig på apoteken (2024-06-03).
Alternativa beredningsformer av paracetamol såsom tabletter och munsönderfallande tabletter är tillgängliga

OBS! kontrollera gärna lagerstatus på apotek i FASS då mindre delleveranser till apoteken förekommer under restsituationsperioden.

Information

Det har under en längre period pågått en restsituation på produkter innehållande amoxicillin.

Tillgänglighet

Tabletter med styrkan 500 mg är restnoterade åtminstone till 2024-12-31

Amoxicillin Sandoz (amoxicillin) 750 mg, dispergerbar tablett, är restnoterade åtminstone till 2024-12-31.

Amimox (amoxicillin) 500 mg 4 tabletter är restnoterad åtminstone till 2024-12-15

Alternativ

Amoxicillin Sandoz 750 mg 30 st vanliga tabletter, tillgängliga (2024-07-12)
Amoxicillin Krka 1 g dispergerbara tableter, tillgängliga (2024-07-12)
Flytande oral beredning (Amoxicillin 100 mg/ml 100 ml samt Amimox 50 mg/ml och 100 mg/ml) är tillgänglig på apoteken (2024-06-14)

Möjlighet finns för apotek att enligt särskilt tillstånd expediera recept på licensläkemedel i tablettform innehållande amoxicillin.

För andra alternativ till amoxicillin se aktuell indikation i Strama Nationell eller infektionskapitlet i rekommenderade läkemedel.

Läkemedel

Antabus (disulfiram) 200 mg, brustablett
Antabus (disulfiram) 400 mg, brustablett

Tillgänglighet

Antabus (disulfiram) 200 mg, brustablett, är restnoterad åtminstone till 2025-03-01

Samtliga förpackningar Antabus (disulfiram) 400 mg, brustablett, är restnoterad åtminstone till 2025-06-01

Alternativ

Vissa apotek kan ha kvar förpackningar av läkemedlet i lager, kontrollera gärna lagerstatus på apotek i FASS.

Möjlighet finns för apotek att enligt särskilt tillstånd expediera recept på licensläkemedel i tablettform innehållande disulfiram.

Regionsövergripande licens för Etiltox

I andra hand överväg byte till Campral (akamprosat), enterotablett 333 mg eller Naltrexon, tablett 50 mg.

Läkemedel

Betnovat (betametasonvalerat), salva 0,1% 30 g samt 100 g

Tillgänglighet

Betnovat 0,1% 30 g, åtminstone till 2024-07-17
Betnotvat 0,1% 100 g, åtminstone till 2024-07-24

Alternativ

Betnovat (betametasonvalerat) kräm 0,1% 100 gram. OBS! annan beredningsform. Krävs nytt recept.

Läkemedel

Cardizem Retard (diltiazem) 90 mg, 120 mg, 180 mg - samtliga förpackningar
Cardizem Unotard (diltiazem) 180 mg, 240 mg, 300 mg - samtliga förpackningar

Tillgänglighet

På grund av tillverkningsmässiga och kommersiella skäl kommer Cardizem Retard (diltiazem) och Cardizem Unotard (diltiazem) att sluta marknadsföras i Sverige under 2024. Pfizers lager av produkterna kommer att säljas ut och några av artiklarna är redan slut.

Företagets prognos för när Cardizem Retard och Unotard beräknas tas slut i Sverige.

Läkemedel

Champix (vareniklin) tablett, 0,5 mg resp. 1 mg

Tillgänglighet

Samtliga styrkor och förpackningsstorlekar restnoterade på grund av indragning. Åter tidigast vecka 1, 2025.

Alternativ

Annat läkemedel med indikation rökavvänjning efter bedömning av ansvarig läkare.

  • Asmoken (cytisiniklin) tablett 1,5 mg är godkänt för tobaksavvänjning och rekommenderas därför.

Läkemedel

Cilaxoral orala droppar.

Hantering av restsituation

Laxoberal finns att tillgå.

Restsituationen på Cilaxoral kommer pågå hela 2024. Återkommande bristsitatuationer på Laxoberal kan förekomma.

I första hand rekommenderas så som tidigare bulk- eller osmotiskt verkande laxantia så som Inolaxol, Movicol eller Laktulos.

Finns behov av specifikt tarmirriterande läkemedel kan Laxoberal vid behov kan vara ett alternativ så läkemedlen är utbytbara mot varandra men Laxberal inte är förmånsberättigat.

Även alternativet Dulcolax finns som tabletter eller supositorier, där tabletterna är receptfria, utan förmån och suppar i större förpackningar är receptbelagda och inom förmånen.

Läkemedel

Creon (pankreaspulver) enterokapslar 10000, 25000 resp. 35000

Tillgänglighet

Samtliga styrkor är restnoterade åtminstone till 2024-12-31

Delleveranser av samtliga styrkor kommer på apoteken under restperioden. Nästa planerad leverans blir i slutet av juni och mitten på juli, enligt läkemedelsverkets information.

Särskild info dosdispenserade läkemedel

Begränsad tillgänglighet fram till 2025. Apoteket Dos har stoppat möjligheten att nyförskriva detta läkemedel i dospåse.

Alternativ

Direkt utbytbart alternativ saknas. Möjlighet finns för licensförskrivning.

Läkemedel

Estradot (estradiol) depåplåster

Tillgänglighet

Estradot plåster 25 µg/24 h (OBS! ej förmån)

2024-10-31

Estradot plåster 37,5 µg/24 h (OBS! ej förmån)

2024-09-12

Estradot plåster 50 µg/24 h

2024-10-31

Estradot plåster 75 µg/24 h

2024-10-31

Estradot plåster 100 µg/24 h

2024-10-31

Hantering

Det sker fortsatt delleveranser till apoteken under restperioden vilket gör att det kan finnas tillgängligt trots rapporterad rest. Kolla FASS i samband med förskrivning.

Det finns en godkänd undantagshantering för Estradot. Detta innebär att gotländska apotek byter ut till den styrka som finns hemma och ger information till patienterna hur de ska ta plåstrerna för att få med motsvarande ordinerad dos.

Fluoxetin ratiopharm (fluoxetin), löslig tablett 10 mg, 30 st resp. 100 st
Fluoxetin dispergerbar tablett 20 mg

Tillgänglighet

Samtliga förpackningar Fluoxetin löslig tablett 10 mg är restnoterade åtminstone till 2024-11-15

Fluoxetin dispergerbar tablett 20 mg, begränsad tillgång.

Alternativ

Fluoxetin STADA (fluoxetin), dispergerbar tablett 20 mg 30 st samt 100 st är tillgänglig på apoteken (2024-06-26). Enligt FASS kan delas då det finns brytskåra på båda sidor dock det framgår ej om doserna blir lika stora. OBS! annan styrka. Krävs ett nytt recept.

Läkemedel

Fucithalmic (fusidinsyra) ögonsalva 1%

Tillgänglighet

Restnoterad åtminstone till 2025-06-30

Alternativ

Läkemedlet saknar direkt utbytbara alternativ.

Kloramfenikol Santen (kloramfenikol) ögonsalva 10 mg/g är tillgänglig. OBS! Annan substans. Krävs nytt recept.

Licensläkemedel - generell licens
Det finns möjlighet till licensförskrivning av Fucithalmic ögondroppar (generell licens beviljad för samtliga enheter i Region Gotland). Observera att ledtiden är 1 vecka från beställning på apotek. Recept på licenspreparat behövs.

Det är brist på i princip alla GLP-1-analoger för injektion. Bristisituationen förväntas fortgå under 2024. Situationen beror på ökad efterfrågan än förväntat globalt. Gotlands Läkemedelskommitté rekommenderar att följa råden från Region Stockholm.

Läkemedel

Prelininärt leveransdatum

Tillgänglighet apotek

Ozempic injektionspenna 0,25 mg

2024-12-31

Slumpvisa småleveranser

Ozempic injektionspenna 0,5 mg

2024-12-31

Slumpvisa småleveranser

Ozempic injektionspenna 1 mg

2024-12-31

Slumpvisa småleveranser

Trulicity injektionspenna 0,75 mg

2024-12-31

Slumpvisa småleveranser

Trulicity injektionspenna 1,5 mg

2024-12-31

Slumpvisa småleveranser

Trulicity injektionspenna 3 mg

2024-12-31

Slumpvisa småleveranser

Trulicity injektionspenna 4,5 mg

2024-12-31

Slumpvisa småleveranser

Victoza injektionspenna 6 mg/ml

2024-12-31Slumvisa småleveranser

Prognos

Företaget som tillverkar Ozempic uppger att situationen kan komma att förbättras inför sommaren, såvida man fortsatt håller ner nyförskrivning. Tillgången till Ozempic i de lägre styrkorna stryps för att motverka nyinsättningar. Ingen nyinsättning rekommenderas.

Tillgången på Trulicity har förbättrats något i de högre styrkorna. Företaget vädjar för att undvika nyinsättningar för att tillgången ska kunna hållas stabil. Undvik nyinsättning.

Victoza tros inte komma åter då man istället satsar på Ozempic.

Vid förskrivning kolla lagerstatus på apoteken på Gotland på FASS.se. Apoteken har enligt överenskommelse med läkemedelskommittén och primärvården möjlighet att expediera Ozempic i den styrka som finns i lager om detta godkäns av patienten, oavsett vilken styrka som skrivs på receptet under pågående restsituation.

Ren HbA1c-sänkning

Byte kan ske i första hand till viktneutral blodsockersänkande behandling: metformin, DPP-4-hämmare och SGLT-2-hämmare.

Se över om GLP-1-behandling haft en HbA1c-sänkning på minst 5 mmol/l, har den inte haft det bör läkemedlet inte återinsättas.

Högriskpatienter

För GLP-1-behandlade patienter med behov av sekundärprofylax (hjärtsjuka och njursjuka) bör byte till SGLT-2-hämmare göras. Observera risk för ketoacidos vid akut sjukdom och/eller intorkning. Vid hjärtsvikt bör inte DPP-4-hämmaren Onglyza (saxagliptin) användas.

Rybelsus (semaglutid tablett) rekommenderas inte då den inte har visat någon kardioprotektiv effekt och kräver disciplin vid användandet på grund av dålig biotillgänglighet. Väljer man ändå att använda detta som blodsockersänkande behandling bör utvärdering med nytt HbA1c ske efter två månaders behandling.

Aktuell situation

Det råder brist på läkemedel innehållande gabapentin från specifika tillverkare och för vissa förpackningsstorlekar.

Dock finns alla styrkor tillgängliga i något fabrikat.

Hantering av bristsituation

Skriv in i receptet att valt preparat kan bytas ut till det generika som finns att tillgå. Apoteken på Gotland har tillstånd att byta till den tillverkare som finns på lager.

Tillgänglighet

Inolaxol (sterkuliagummi) pulver har utgått från den svenska marknaden enligt kontakt med företaget.

Inolaxol granulat dospåse 50 st, restnoterat till 2024-11-01
Inolaxol granulat dospåse 100 st, restnoterat till 2024-11-14

Vid förskrivning, kontrollera gärna lagerstatus på apotek i FASS då mindre delleveranser till apoteken förekommer under restsituationsperioden.

Alternativ

Vi-Siblin, 20 samt 50 dospåsar åter tillgänglig. Dospåse med 100 st restnoterad till 2024-07-28.
Vi-Siblin S, åter tillgänglig.

Läkemedel

Imdur, Isomex, Isosorbidmononitrat (olika fabrikat) (isosorbidmononitrat) depotabletter 30 mg och 60 mg

Ismo (isosorbidmononitrat) retard 40 mg 100st

Tillgänglighet

Imdur 30 mg är restnoterade åtminstone till 2024-10-01

Isomex 30 mg är restnoterade åtminstone till 2024-09-30

Imdur 60 mg är restnoterade åtminstone till 2024-08-01

Ismo Retard 40 mg 100 st är restnoterad åtminstone till 2024-08-01

Alternativ

Monoket OD (isosorbidmononitrat) 25 mg, 50 mg (ej förmån) och 100 mg.

Imdur (isosorbidmononitrat) 120 mg 100 st.

Ismo (isosorbidmononitrat) vanliga tabletter 10 mg 100 st.

Möjlighet finns för apotek att enligt särskilt tillstånd expediera recept på licensläkemedel i tablettform innehållande isosorbidmononitrat.

Läkemedel

Ipren (ibuprofen) suppositorier 60 mg

Tillgänglighet

Restnoterad åtminstone till 2024-10-07

Alternativ

Direkt utbytbart alternativ saknas.
Ipren, oral lösning 20 mg/ml, 100 ml.
Ibuprofen i tablettform 200 mg och 400 mg finns tillgängligt från många tillverkare.

Ketogan Novum tablett 5 mg samt Ketogan Novum injektionsvätska har avregistrerats och finns ej att tillgå på apotek.

På företagets begäran har Ketogan Novum tablett 5 mg samt Ketogan Novum injektionsvätska att avregistreras. Ketogan marknadsfördes endast i Skandinavien och avregistreras på grund av låg kostnadseffektivitet.

Ketogan är slut på Sveriges centrallager och på våra lokala apotek. Det finns fortsatt kvar litet vi förråd på kirugavdelningen och akutmottagningen, men endast så långt lagret räcker då mer inte kan beställas.

Se över ordination och förskrivning för patienter som står på Ketogan. Dosekvivalens mot andra opioider kan ses i konverteringstabellen nedan.

Läkemedel

Kloramfenikol Santen (kloramfenikol) ögondroppar, lösning i endosbehållare 5 mg/ml

Tillgänglighet

Kloramfenikol Santen (kloramfenikol) ögondroppar, lösning i endosbehållare 5 mg/ml är restnoterad åtminstone till 2024-12-31

Alternativ

-Kloramfenikol Santen (kloramfenikol) ögondroppar, lösning 5 mg/ml, flaska. OBS! annan beredningsform. Krävs nytt recept.

-Kloramfenikol Santen (kloramfenikol) ögonsalva 10 mg/g. OBS! annan beredningsform. Krävs nytt recept.

Aktuell situation

Det är brist på flera förpackningar med fenoximetylpenicillin både för tabletter, oral lösning och orala droppar. Tillgången förväntas att variera under ett par månader framöver. Vilken storlek på förpackning som finns tillgänglig och som apoteken har på lager kan variera över tid, men utifrån nu tillgänglig information förväntas varken beredningsform tablett, oral lösning eller orala droppar att helt ta slut under hösten.

Tillgänglighet

Tillgång på tabletter PcV på gotländska apotek.

Tablettstyrka

Information rest

Lagerstatus apotek Gotland

250 mg

Ingen rapporterad rest.

God tillgänglighet.

500 mg

 

Finns rapporterad rest på 20 samt 30 förpackning. Förpackning med 40 tabletter finns att tillgå.

 

God tillgänglighet.

800 mg

Finns rapporterad rest på enstaka förpackningar.

God tillgänglighet.

1 g

Ingen rapporterad rest.

God tillgänglighet.

Tillgång på orala lösningar med PcV på gotländska apotek

Styrka

Information rest

Lagerstatus apotek

50 mg/ml

Ingen rapporterad rest.

God tillgänglighet.

100 mg/ml

Finns rapporterad rest på enstaka förpackninsstorlekar. Utbytesalternativ finns.

Finns tillgängligt på apotek.

250 mg/ml

Restsituation på enstaka förpackningsstorlek. Utbytesalternativ finns.

Finns tillgängligt på apotek.

Hantering av situation

Vilken storlek på förpackning som finns tillgänglig och som apoteken har på lager kan variera över tid, men utifrån nu tillgänglig information förväntas varken beredningsform tablett, oral lösning eller orala droppar att helt ta slut.

Tips! Kontrollera lagerstatus på FASS.se innan förskrivning.

Läkemedel

Tablett Morfin Alternova 5 mg

Restnotering

Morfin Alternova 5 mg 30 st - restnoterad till 2025-01-31
Morfin Alternova 5 mg 100 st - restnoterad till 2025-01-31

Alternativ

Tablett Morfin Alternova 5 mg -10 st finns tillgänglig.
Tablett Morfin Alternova 10 mg - samtliga förpackningsstorlekar finns tillgängliga. 10 mg tabletter kan delas i två lika stora delar.

Hantering av situation

Patienter med recept på morfin tablett får själva kontakta apotek för att få uppgift om tillgänglighet. Man kan ej se tillgängligheten på apoteken på FASS.se för läkemedlet då det är narkotikaklassat, detta pga säkerhetsskäl.

Läkemedel

Oestring (estradiol) Vaginalinlägg 7,5 mikrog/24 timmar

Tillgänglighet

Restnoterad åtminstone till 2024-09-27.

Vid förskrivning, kontrollera gärna lagerstatus på apotek i FASS då mindre delleveranser till apoteken förekommer under restsituationsperioden.

Alternativ

Inget utbytbart läkemedel finns på marknaden.
Annat läkemedel med samma innehåll (estradiol) och olika beredningsform efter bedömning av ansvarig läkare.

Läkemedel

Suliqua avregistreras från den svenska marknaden på företagets begäran. Enligt företagets prognos tar befintligt lager i Sverige slut under maj 2024.

Hantering

Förskrivande läkare behöver se över lämpligt ersättningspreparat. Suliqua innehåller både insulin glargin och GLP1-analogen lixisenatid.

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Saknar du specifika kontaktuppgifter kan du alltid ringa eller skicka e-post så hjälper vi dig att nå rätt person eller verksamhet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 juli 2024