Gå till startsidan
Gå till startsidan
Sök

Nyhetsbrev om nya socialtjänstlagen

Då och då kommer socialförvaltningens kvalitets- och utvecklingsavdelning skicka ut nyhetsbrev via samarbetswebben. Breven kommer handla om Gotlands arbete framåt för att berereda för den nya lagen. Här kommer det första brevet.

Hej!
Här kommer en liten sommarhälsning och kort information inför höstens arbete med kommande ny socialtjänstlag.

Just nu väntar vi och resten av Sverige på att regeringen ska presentera lagrådsremissen gällande nya SoL. När lagrådsremissen presenteras kommer information om vilka organisationer och myndigheter som ska svara på remissen. Det återstår att se om Gotland då är med på listan. x

Här finns en tidslinje som visar hur planeringen övergripande ser ut nationellt.

En skiss på tidsplan för nya socialtjänstlagen.

I höst fortsätter uppstarten med själva förberedelsearbetet. Vi kommer syna lagrådsremissen och se hur förslaget i slutänden ser ut. I slutet av september börjar vi genom att genomföra tre workshops under september och oktober för representanter från alla avdelningar med målsättning att ge uppslag och inspiration till avdelningarnas förändringsarbete. Arbetet i workshops blir ett stöd i framtagandet av förvaltningens läges- och behovsanalyser.

Nästa steg under hösten är nämligen att avdelningarna tar fram läges- och behovsanalyser med hjälp av stödmaterial från SKR. Det kommer att ge oss en nulägesbild och visa vart vi befinner oss, för att kunna se vilka förändringar som behöver göras för att påbörja omställningen mot nya SOL och intentionen med en hållbar socialtjänst för framtiden.

Vi på kvalitets- och utvecklingsavdelningen kommer att sammanställa ett inledande informationsmaterial för ledning att presentera till enheter och grupper på APT under senare delen av hösten.

I november kommer vi även att ha en länsdialog kring nuläge och behov tillsammans med deltagare från Socialstyrelsen och SKR.
Här på sammarbetswebben hittar ni information och länkar till andra aktörer som arbetar med omställningen, där ni kan läsa mer.

Med önskan om en fin sommar!
Kvalitets- och utvecklingsavdelningen i socialförvaltningen

Om du prenumererar på samarbetswebben får du en e-post när ett nyhetsbrev kommer. Alla nyhetsbrev sparas på sidan om nya socialtjänstlagen:

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 juni 2024