Sök

Avsägelse av och nominering till uppdrag som förtroendevald

Nominering till nytt uppdrag

Respektive parti ansvarar för nominering av personer till politiska förtroendeuppdrag via e-tjänst.

Beslut tas sedan vid nästkommande sammanträde med regionfullmäktige (i vissa fall regionstyrelsen).

Uppdrag som ny ledamot eller ersättare i regionfullmäktige framräknas av Länsstyrelsen.

När du blivit nominerad

Du behöver anmäla ditt bankkonto för utbetalning av arvode.

Nämndsekreterare i din nya nämnd kontaktar dig inom kort för IT-stöd och möteshandlingar.

Att lämna sitt uppdrag

Förtroendevald som vill lämna sitt uppdrag ska begära detta via e-tjänst.

Begäran om entledigande beslutas av regionfullmäktige på nästkommande sammanträde. Respektive nämndkansli kontaktar sedan vederbörande för återlämning av teknisk utrustning.

Förtroendevald som ändrar partitillhörighet (t ex politisk vilde) ska anmäla detta till: registrator-rs@gotland.se

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 april 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00