Sök

Före sammanträdet

Information om vad som sker innan sammanträdet

Innan du som förtroendevald kan få ersättning för sitt uppdrag behöver de anmäla ett bankkonto för utbetalning.

Anmälan av bankkonto för arvode

Du som är ny förtroendevald (gäller inte om du är anställd inom regionen) inom Region Gotland ansvar själv för att anmäla ditt bankkonto för lön via Nordea. För att nyttja tjänsten så krävs Mobilt BankID/BankID.


Du registrerar ditt bankkonto via Nordeas självservicesida genom att använda länken.

Om du redan finns upplagd mot andra arbetsgivare finns kontot angivet men du behöver lägga till Region Gotland (Gotlands kommun) som arbetsgivare.

Skärmklipp från Nordea registrera ny arbetsgivare

Arbetsgivarnummer för Region Gotland (Gotlands kommun) är: 602860
När du lagt till arbetsgivarnumret så kommer det att stå Gotlands kommun (602860) under arbetsgivare.

Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda

Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar.

E-tjänst för förlorad arbetsinkomst

Mötestider

Mötestider beslutas av respektive nämnd inför varje nytt år. Sammanträdestiderna finns under respektive nämnd

Inför sammanträdet

Det är ordföranden som ansvarar för kallelsen och även för att de ärenden som ska behandlas under sammanträdet är beredda.


Innan kallelsen skickas ut beslutar ordförande vilka ärenden som ska tas upp på dagordningen.


Inom Region Gotland hanteras samtliga kallelser och underlag till ärenden digitalt i appen Meetings plus. Det innebär att den som är förtroendevald behöver tillgång till en iPad eller egen dator för att kunna ta del av alla handlingar. Region Gotland tillhandahåller en iPad till samtliga ledamöter och ersättare i nämnder, styrelse och regionfullmäktige. Som förtroendevald har du ansvar för den iPad som du hämtat ut.

Kallelser

När en kallelse till nämnden publiceras i Meetings plus skickas även ett e-postmeddelande till din Gotland.se-adress.

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 februari 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00