Sök

KUNGÖRELSE
Granskning – Förslag till översiktsplan Gotland 2040, Region Gotland

Region Gotland har upprättat förslag till ny översiktsplan. Regionstyrelsen har 2024-01-31 §12 uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ställa ut översiktsplan 2040 för granskning.

Under granskningsperioden 13 mars till 22 maj 2024 finns handlingar i sin helhet att ta del av via länk https://gotland.se/oversiktsplan2040 och i fysiskt exemplar hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby.

Det finns också utskrivna exemplar av granskningsförslaget att läsa på samtliga bibliotek på Gotland.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen via ”lämna yttrande” i den digitala versionen eller ”lämna synpunkt på karta”. Du når dessa funktioner via hemsidan https://gotland.se/oversiktsplan2040

Det går också bra att skicka e-post till registrator-rs@gotland.se eller post till Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 621 81 Visby

Ange alltid ärendets diarienummer RS 2024/284.

Välkommen att lämna dina skriftliga synpunkter senast den 22 maj 2024.

När denna tid har gått ut kommer inkomna synpunkter att redovisas för regionstyrelsen, som beslutar om fortsatt hantering av ärendet.

All information om mötestider och var du kan träffa oss under granskningsperioden kommer att finnas på https://gotland.se/oversiktsplan2040.

Har du några frågor är du välkommen att ringa
Jenny Sandberg – 0498 26 96 39 eller
Max Sundberg Wallman – 0498 - 26 91 75.

Regionstyrelsen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2024
Dela sidan

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00