Kontakt

Region Gotlands registratur
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se.
 

Petra Jonsson
Pressekreterare 
Telefon: +46 498-26 98 29, 073-765 80 00
E-post: petra.jonsson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Presskontakter

Om du har frågor som rör någon av våra verksamheter är det bäst att vända sig till den aktuella förvaltningens kommunikatör, se nedan. Om du inte får tag på den du söker, vänd dig till pressekreteraren (kontorstid vardagar).

Pressekreterare
Petra Jonsson
Telefon: 0498-26 98 29, 0737-65 80 00
E-post: petra.jonsson@gotland.se

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Magne Hovland, förvaltningskommunikatör
Telefon: 0498-26 85 57
E-post: magne.hovland@gotland.se

Mejla gärna frågor om hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamheter till registraturen på registrator-hsn@gotland.se. De hjälper dig med att få kontakt med rätt funktion eller verksamhet. 

Socialförvaltningen
Anna Sofia Hakeberg, förvaltningskommunikatör
Telefon: 0498-20 45 12, 0700-83 22 07
E-post: annasofia.hakeberg@gotland.se

Teknikförvaltningen
Lovisa Stern, förvaltningskommunikatör
Telefon: 0498-26 98 32
E-post: lovisa.stern@gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Häggbom Norrby, kommunikatör
Telefon: 0498-26 90 83
E-post: peter.haggbom-norrby@gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Johan Kurelid, förvaltningskommunikatör
Telefon: 0498-26 91 50
E-post: johan.kurelid@gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
My Monzón Preis, förvaltningskommunikatör
Telefon: 0498-26 94 56
E-post: my.monzon_preis@gotland.se
Mer kontaktuppgifter till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen