Sök

Översiktsplan 2040

Hitta på sidan

Region Gotland arbetar nu för att ta fram en ny översiktsplan. I den planerar vi för hur Gotland ska utvecklas och bevaras på lång sikt.

Mellan den 25 januari och den 25 april 2022 pågick samrådet där alla som ville kunde läsa förslaget och tycka till om det! Nu har alla synpunkter samlats ihop, de sammanställs i en samrådsredogörelse och ett nytt granskningsförslag tar form utifrån de synpunkter som kommit in.

Tack till er som var med och bidrog till att göra förslaget bättre!

Tidplan

Från och med den 13 mars till och med den 22 maj 2024 kommer det finnas möjlighet att ta del av det nya förslaget och samrådsredogörelsen. Håll utkik på den här sidan!

Varför behöver vi en ny översiktsplan?

Nya tider kräver nya planer. Regionens gällande översiktsplan - Bygg Gotland antogs 2010. Sedan dess har det hänt en hel del som ger nya förutsättningar som till exempel ökade klimatförändringar, försvarets återetablering på ön, lagändringar men också den fortsatt svåra grundvattenproblematiken.

Allt detta påverkar hur vi kan bygga och nyttja vår ö på bästa sätt. Det ledde till att Region Gotland 2018 ansåg att den nuvarande översiktsplanen Bygg Gotland behövde uppdateras. Allt har dock inte förändrats, mycket är fortfarande aktuellt.

Frågor om översiktsplanering

Jenny Sandberg
Projektledare för översiktsplan 2040
Telefon: 0498-26 96 39
E-post: jenny.sandberg@gotland.se

Max Sundberg Wallman
Biträdande projektledare för översiktsplan 2040
Telefon: 0498-26 91 75
E-post: max.sundberg-wallman@gotland.se

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt

Lämna synpunkter på vår nya webb

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 februari 2024
Dela sidan