Kontakt

Frida Brunner
Projektledare
Telefon: 0498-26 93 74
E-post: frida.brunner@gotland.se

Jenny Sandberg
Samhällsplanerare, biträdande projektledare
Telefon: 0498-26 96 39
E-post: jenny.sandberg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hur vill du bygga Gotland?

Region Gotland arbetar nu för att ta fram en ny översiktsplan. I den planerar vi för hur Gotland ska utvecklas och bevaras på lång sikt. Mellan den 25 januari och den 25 april 2022 pågick samrådet där alla som ville kunde läsa förslaget och tycka till om det! Vi kommer nu att samla ihop alla synpunkter, sammanställa dem i en samrådsredogörelse och ta fram ett nytt granskningsförslag utifrån de synpunkter som kommit in.

Tack till er som var med och bidrog till att göra förslaget bättre!

Tidplan

Under senhösten 2023 kommer det finnas möjlighet att ta del av det nya förslaget och samrådsredogörelsen. Håll utkik på den här sidan!

 

Handlingar kopplade till förslaget

Digitala samrådsmöten

Nu är samtliga samrådsmöten genomförda. Presentationerna finns att ladda ner här nedanför.

2/2: Delområde norra Gotland.

10/2: Delområde Visby. (Datumet ändrat från 9/2 av tekniska skäl)

16/2: Delområde mellersta Gotland.

21/2: Delområde västra Gotland.

23/2: Delområde södra Gotland.

23/3: Temamöte energi

29/3: Temamöte besöksnäring 8:00 - 9:30

30/3: Temamöte platsutveckling "sätt din plats på kartan" 18:30 - 20:30

7/4: Temamöte Grönplan & Natur & friluftsliv 18:30 - 20:00

Varför behöver vi en ny översiktsplan?

Nya tider kräver nya planer. Regionens senaste översiktsplan - Bygg Gotland - antogs 2010. Sedan dess har det hänt en hel del som ger nya förutsättningar som till exempel ökade klimatförändringar, försvarets återetablering på ön, lagändringar men också den fortsatt svåra grundvattenproblematiken.

Allt detta påverkar hur vi kan bygga och nyttja vår ö på bästa sätt. Det ledde till att Region Gotland 2018 ansåg att den nuvarande översiktsplanen Bygg Gotland behövde uppdateras. Allt har dock inte förändrats, mycket är fortfarande aktuellt.