Sök

Översiktsplanering

En översiktsplan tas fram för att beskriva hur Gotland ska utvecklas på lång sikt. Översiktsplanen skapas tillsammans med medborgare och andra aktörer som är med och tycker till i en samrådsprocess.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men är ett tungt beslutsunderlag som ligger till grund för handläggningen av detaljplaner, bygglov och andra beslut som tas av Region Gotland.