Sök

Vårt Gotland 2040 – regional utvecklingsstrategi

Du som vill engagera dig i Gotlands utveckling kan läsa strategin för att ta del av vision, mål och prioriterade områden för vår ö. På så sätt får du en uppfattning om vad du och andra aktörer kan göra för att tillsammans utveckla Gotland.

Illustration med symboler kopplade till Gotland.

Använd förslagsvis innehållet i den regionala utvecklingsstrategin och genomförandeprogrammen när du gör din verksamhetsplanering. Där hittar du beskrivningar av de frågor som Gotlands aktörer arbetar med för att skapa hållbar utveckling på hela Gotland.

  • I strategin Vårt Gotland 2040 hittar du bland annat vision, övergripande mål, effektmål och prioriteringar för Gotlands utveckling.
  • De tre genomförandeprogrammen beskriver de specifika utvecklingsfrågor som behöver prioriteras de närmaste åren, från 2022-2027.
  • Du hittar länkar till dokumenten längre ned på denna sida.

Vision

Visionen är en ledstjärna i det vi gör. Den bygger på styrkor som Gotland har och visar hur vi vill att Gotland ska vara i framtiden. Visionen är:

Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet

Gotland är fyllt av livskraft och kreativitet. Här kan människor och verksamheter utvecklas och bidra till en bättre värld. Här finns närhet och plats för alla delar av livet, i alla åldrar.

Prioriterade utvecklingsfrågor

Genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040 beskrivs i tre genomförandeprogram för:

  • Klimat, miljö och energi
  • Kraftsamling för hälsa och ett socialt hållbart Gotland
  • Näringslivets förutsättningar och innovation

Genomförandeprogrammen beskriver utvecklingsområden som Gotlands aktörer ska arbeta med 2022-2027. Gotlands aktörer arbetar gemensamt med de olika perspektiven för att skapa handlingskraft och gemensam riktning i den regionala utvecklingen.

Ta del av genomförandeprogrammen:

Genomförandeprogram för klimat, miljö och energi

Kraftsamling för hälsa och ett socialt hållbart Gotland

Genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar och innovation

Vi vill vara med i arbetet, hur gör vi?

Representerar du en aktör, exempelvis en myndighet, akademi, näringsliv, utvecklingsbolag eller föreningsliv? Samarbete är centralt för att genomföra och lyckas med en hållbar utveckling av Gotland. Du kan bidra genom att aktivera och tipsa din organisation om att delta i något av Gotlands utvecklingsforum.

Region Gotland anordnar följande mötesplatser för aktörer som vill arbeta för en hållbar utveckling av hela Gotland:

Forum för social välfärd

Detta är en fysisk mötesplats för de verksamheter och aktörer som vill arbeta gemensamt för att Gotland ska vara ett tryggt och inkluderande samhälle med livskvalitet för alla. Du som kommer till forumet behöver kunna representera din verksamhet och föra dess talan.

Forum för social välfärd

Forum för tillväxt, klimat och miljö

Detta är ett forum med representanter från intressentorganisationer inom näringslivet, ansvariga myndigheter och berörda organisationer. För att delta behöver du representera en av de inbjudna organisationerna.

Forum för tillväxt, klimat och miljö

 

Kontakta Region Gotland

Avdelningen regional utveckling

Ring via Region Gotlands växel och be om att bli kopplad till specifik person hos avdelningen regional utveckling

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 maj 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00