Sök

Särskilt boende och demensboende

När ditt behov ökar och hjälpen i hemmet inte räcker till kan du ansöka om särskilt boende. Det särskilda boendet är avsett för personer som har ett omfattande omvårdnadsbehov.

Det särskilda boendet blir ditt nya hem. Demensboende är en egen form av särskilt boende för personer med demensdiagnos.

Du inreder boendet med egna möbler. Du betalar hyra och det tillkommer en avgift för mat och omvårdnad. Det finns sjuksköterska och annan personal tillgänglig dygnet runt.

Ansökan om plats på särskilt boende

Du behöver först göra en ansökan enligt socialtjänstlagen.

Du kan ansöka via:

 • E-tjänst - via länken nedan
 • Blankett - via länken nedan
 • Telefonsamtal mottagningteamet 09.00-12.00 telefon 0498-20 49 69. Mottagningsteamets biståndshandläggare kan ge dig information och hjälpa till med ansökan.

Ansökan kan också ske muntligen i samband med möte på till exempel sjukhuset.

På ett särskilt boende betalar du hyra för den lägenhet du hyr. Hyran är olika beroende på vilket boende du bor på och hur stor lägenheten är.

Sedan betalar du för mat på max 4 200 kr och en omvårdnadsavgift, hemtjänstavgift, på max 2 575 kr. Mat- och omvårdnadsavgift kan reduceras och prövas utifrån din betalningsförmåga.

Beslut om särskilt boende

När du fått ditt beslut om särskilt boende kommer du få erbjudande om boendeplats. Detta sker skyndsamt. Det får inte ta längre tid än tre månader.

På Gotland finns det olika huvudmän för de särskilda boendena. Region Gotland har ett antal boenden. Regionen har också lagt ut driften av ett antal boenden på entreprenad. Dessutom finns det några särskilda boenden på Gotland som regionen köper enstaka platser av genom ett ramavtal.

Under länken "Jämför särskild boende på Gotland" ser du vilka boenden som finns på ön. I Äldreguiden kan du jämföra äldreboenden i Sverige.

När du ansöker om lägenhet på äldreboende kan du lämna önskemål om vilket boende du vill bo på. Om det inte finns en ledig lägenhet där du önskar, kommer du anvisas en lägenhet i ett annat boende. Vi försöker alltid att tillgodose dina önskemål när det gäller bostadsort. Vi lägger stort fokus på att du ska ha fortsatt nära till anhöriga om det är din önskan.

Det finns möjlighet, när en lägenhet blir ledig, att flytta till det äldreboende du önskade genom att ställa dig i byteskö för det specifika boendet.

Om det är kö till äldreboenden erbjuds brukare med störst behov plats först. Vistas du på en korttidsplats eller om hemsituationen är ohållbar så blir du prioriterad.


Ja det kan du. Tackar du nej två gånger till erbjuden plats kommer du tillsammans med handläggare diskutera om ditt behov kvarstår. Om ditt beslut om insatsen särskilt boende kvarstår kommer du ställas i en väntelista.

Vistas du på en korttidsplats så kan du däremot inte tacka nej utan måste acceptera erbjuden plats. Om du tackar nej måste du lämna din korttidsplats.

Du kan sätta upp dig i byteskö för att byta till ett annat boende. Det gör du genom att kontakta borådet.

 • Det är samma krav på kvalitet oavsett utförare.
 • Region Gotland ansvarar för att krav på kvalitet efterlevs.
 • Socialförvaltningen i Region Gotland har en årlig plan för kvalitetsuppföljningar.
 • Vilka verksamheter man väljer att titta på beror på resultat från brukarundersökningar, synpunkter eller klagomål som kommit in, patientsäkerhetsberättelser, kvalitetsberättelser och öppna jämförelser mellan kommuner.
 • För att jämföra boenden, sök i Äldreguiden.
  Äldreguiden
 • Om det har inkommit någon lex Sarah eller lex Maria om ett boende granskas det särskilt.
 • Utöver de planerade kvalitetsuppföljningarna kan inkomna synpunkter från medarbetare och medborgare/anhöriga generera kvalitetsuppföljning.
 • Inför en upphandling och i samband med nystart av verksamheter, efter ca 12 månader, görs kvalitetsuppföljningar.
 • Under en kvalitetsuppföljning görs bland annat besök i verksamheten, en rapport sammanställs och en handlingsplan upprättas. Politikerna i socialnämnden tar del av rapporten.

Synpunkter och frågor

Om du har synpunkter på ett boende kan du prata med chefen för boendet.

Du kan också lämna in dina synpunkter via Region Gotlands e-tjänst. Det går att lämna synpunkter anonymt.

Kontakta Region Gotland

Mottagningsteamet äldreomsorg och funktions­nedsättning

Telefontid
Måndag-fredag 9.00 –12.00

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 april 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00